Trænerseminar 2016 – Lars Lindstrøms præsentation

Se sportschef Lars Lindstrøms præsentation fra Trænerseminaret d. 19.-20- november 2016 i Vejle:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Traenerseminar2016LL.pdf

 

Klubber i fokus – Tisvilde Hegn OK

Tisvilde Hegn OK har det seneste halvandet års tid arbejdet målrettet med ny mission, vision, målsætninger og organisationsstruktur for at fastholde klubbens position som en af landets stærkeste orienteringsklubber de kommende år.

Klubbens formand Svend Mortensen fortæller nedenfor om Klubudviklingsprojektet, der har været drevet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra klubbens bestyrelse og menige medlemmer med Minna Seir, HSOK som lokal konsulent og sparringspartner.

Se mere på: http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubberifokusTHOK.pdf

 

Klubber i fokus – OK Sorø

OK Sorø blev ved Repræsentantskabsmødet i Brøndby d. 5. marts 2016 hædret som årets klub.

Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv begrundede på Repræsentantskabsmødet valget af OK Sorø således:

”OK Sorø er kendetegnet ved at have stærkt fælles ejerskab for klubbens udvikling. Selvfølgelig er der ildsjæle, men man har organiseret sig så klubben på de fleste poster ikke er afhængig af enkelt personer – og det gør det lettere at tage ansvar, og gør at flere føler, at de bidrager.”

OK Sorø – årets klub fortæller om baggrunden for deres succes: http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubberiFokus_OKS.pdf

Udviklingsmatrice for kompetenceudvikling i DOFs Klubber

Vi har udarbejdet et oplæg til en  udviklingsmatrice  primært for stævne- og træner roller. Formålet er at støtte klubberne og medlemmerne i deres udvikling. Idet følgende vil vi komme mere ind på baggrund og detaljer i oplægget.

For at sikre, at det rammer klubbernes behov vil vi gerne have en “høringsperiode” til udgangen af December – så klubberne har fået mulighed for at vende oplægget hjemme I klubberne – og evt. også på de respektive klubleder møder I efteråret.

Baggrunden er 2-fold:

 1. Klubudvikling

I fortalte i klubanalysen i forbindelse med klubudviklingsprojektet at fastholdelse, generationsskifte og flere frivillige var – udover rekruttering – de områder I primært så som udfordringer. Derudover indeholder aftalen med DIF om sponsorering af klubudviklingsprojektet en målsætning om at 25% flere unge involveres I det frivillige arbejde.

Vejen til fastholdelse og generationsskifte går ofte gennem involvering. Involvering kræver ofte oplæring – både sidemands oplæring, men også teoretisk uddannelse. Der er mange forskellige funktioner I klubben, hvor medlemmer kan bidrage – og udvikle sig. Vi har fokuseret på at lave et oplæg til “karrierevejen” for de ledelsesmæssige og tekniske tungere poster.

Der er andre elementer af fastholdelse, generationsskifte og flere frivillige end blot det at udfylde en kompetencematrix for klubben. Men det er et værktøj, der kan hjælpe klubben på vej.

 1. Den gode træning

Vi oplever i disse år en kraftig vækst af børn (og af forældre – dermed nye voksne). En del af disse er vi lykkes med at fastholde – og de er blevet til meget dygtige o-løbere. Hele gruppen spænder utroligt vidt i alder (de mindste er vel 3-4 år) – og dermed stiller det krav til at klubberne beslutter sig for hvilke mål man ønsker sig for træning – både socialt og kompetencemæssigt – og dernæst hvordan disse mål opnås. Trænerne er nøglen – og succes er oftest en kombination af skabelse af fællesskab og sjov/læring på det rette niveau for den enkelte.

Vi tror mange klubber står overfor overvejelser ift at justere på træningsudbuddet i disse år – og her kan udviklingsmatricen måske inspirere. Af samme grund har vi inkluderet matrice for løbere – så klubberne kan reflektere over hvilke ambitioner klubbens medlemmer har.

Oplægget er følgende:

Klubbernes bestyrelser anbefales at indarbejde i deres årshjul en gennemgang af hvor mange og hvilke kompetencer klubben har på den korte og længere bane set I lyset af ambitioner ift. at arrangere konkurrencer, korttegning og træningstilbud – herunder hvordan evt. huller kan lukkes ved hjælp af f.x. følordning / teoretisk træning. Derudover vurderes, hvordan involvering af særligt de unge kan støtte fastholdelse, men også udvikle o-teknisk (man bliver ofte en bedre løber af at kunne lave baner / tegne kort) samt hvordan nye medlemmer eller medlemmer, der ikke p.t. har en frivillig opgave kan involveres.

Det vedlagte forslag indeholder

 • Bestyrelsens årshjul
 • Eksempler på anvendt kompetencematrice
 • Kompetencematrice

Oplægget er relevant for alle klubber – men særligt de der er med I klubudviklingsprojektet, står overfor Generationsskifte eller er med eller har ambitioner om at være med i talentarbejdet.

Høring sker ved indsendelse af kommentarer til Heidi Kristensen, Motion & Foreningsliv I relation til årshjul, Claus Poulsen I relation til uddannelsestilbud og general matrice.

Med venlig hilsen,

Claus Poulsen p.v.a. Mette Steffensen, DOF Akademiet

Jens Jørgen Hansen, Stævne & Reglement

Helge Lang Pedersen, Elite

Heidi Kristensen, Motion & Foreningsliv

Rekruttering via Familieorientering i Kildeholm OK

Det går godt for orienteringsklubben Kildeholm OK i Egedal Kommune i Nordøstsjælland for tiden.

Formanden Eskild Rønne beretter om medlemstilgang, børnetræning, korttegning og nyt Find vej projekt i Frederikssund og ikke mindst oprykning til 5.division i Østkredsen.

Se mere her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Klubberifokus_KOK.pdf

Børnetræningstilbud i OK Vendelboerne

Allan Reiche, OK Vendelboerne i Hjørring fortæller om klubbens børnetræningstilbud, der efter Find vej Dagen 2016 har rekrutteret børn og deres forældre til klubben: http://buu.do-f.dk/log/subpages/OKVendelboerneFokus.pdf

Vækst og fastholdelse i OK Pan Århus

Lone Secher, formand i OK Pan Århus fortæller om Nighttrail, ungdomstræning, klubtræning, fællesspisning, trænere og ikke mindst vigtigheden af ildsjæle, der støtter op uge efter uge i forbindelse med klubbens træninger og sociale liv:

Click to access OKPan_i_fokus.pdf

Frivillighed – 5 gode råd

Stort set al aktivitet i de danske orienteringsklubber bygger på frivilligt arbejde. Det er derfor meget relevant for alle klubber, at beskæftige sig med begrebet “frivillighed” – Motion og Foreningsliv kommer her med 5 gode råd omkring frivillighed:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Frivillighed_5goder%C3%A5d.pdf

Minitræning – 10 gode råd

At starte et børnetræningstilbud op kan ses som en naturlig fortsættelse af klubbernes FindVej / Familieorienteringsevents.

Der er mange måder at gribe det an. I vedlagte gode råd har vi givet et forslag på, hvordan man kan skabe et tilbud for gruppen 4-8 år – der naturligt kan fortsættes med mere orienteringsteknisk træning. Hvis I gerne vil have mere sparring på hvordan I starter op, så kontakt Merete Spangsberg Nielsen (merete.spangs@gmail.com).

Minitræning – 10 gode råd: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Minitr%C3%A6ning_10goder%C3%A5d.pdf

Børnetræning i OK Snab og Allerød OK

Lone Rasmussen, Ulrika Ørnhagen og Charlotte Bergmann deler ud af deres erfaringer med børnetræning i hhv. OK Snab og Allerød OK:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/BUU_Snab_Alleroed.pdf

PLOT i Holbæk Orienteringsklub

Holbæk Orienteringskub har i vinteren 2015/2016 fået 10 % flere medlemmer via deres nye initiativ PLOT = “PandeLampe Orientering Træning”.

Læs mere herom på: http://buu.do-f.dk/log/subpages/PLOT_Holbaek.pdf

Minitræning i Odense Orienteringsklub

Odense Orienteringsklub har succes med ugentlig Minitræning for de 2-8 årige.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektMinitr%C3%A6ningOdenseOK.pdf

Facebook og de Danske Orienteringsklubber – Vejledning

Christian Friis, projektleder på Find vej Dagen 2016 underviste på DOF Akademiet i Ringe i “Facebook – sider, grupper og begivenheder – tips & tricks”.

Christian har efterfølgende lavet en vejledning i brug af Facebook, som kan findes her

DOF Akademiet 2016 – O-service for administratorer og løbsarrangører

Keld Gade, Viborg OKs oplæg findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademiet2016_Oservice.pdf

O-service manualer findes på O-service under fanebladet “Hjælp”->”Manualer”

 

DOF Akademiet 2016 – Rekruttering, Involvering og Fastholdelse af nye medlemmer

Oplæg fra Kristian Kærsgaard, OK Sorø, Michael Niss, Rold Skov OK og Gert Nielsen, Allerød OK kan findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_RekrInvoFast.zip

DOF Akademiet 2016 – A-stævneledelse

Anders Laage Kragh, OK Roskilde, Lone Rasmussen, OK Snab og Kaj Isaksen, OK Snab ‘s oplæg kan findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_Astævneledelse.zip

DOF Akademiet 2016 – Divisionsmatch og C-stævnebanelægning

Bo Konring, Søllerød OKs oplæg findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_Cbanel%C3%A6gning.pdf

Familieorientering i Herlufsholm Orienteringsklub

Herlufsholm Orienteringsklub har succes med Familieorientering i Næstved.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieorienteringHerlufsholm.pdf

Familie- og Motionsorientering i Skive AMOK januar 2016

Skive AMOK har med succes startet Familie- og Motionsorientering fra årsskiftet 2015/2016

Læs mere om deres erfaringer: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieMotionsorienteringSkive.pdf

Klub-o-meteret

Udviklingsværktøjet klub-o-meteret har siden 2011 været tilgængeligt – og vist sig gavnligt som et værktøj i klubber, der gerne vil udvikle sig.

I værktøjet vurderer medlemmerne typisk klubbens status på ca. 30 punkter. Det kan for eksempel være punkter som medlemsinvolvering, uddannelse af trænere og afholdelse af sociale klubarrangementer. I webudgaven vurderer medlemmerne derefter, hvor vigtige de forskellige punkter er for dem.

Resultaterne bruges typisk som udgangspunkt for en diskussion af fremtidige målsætninger på en klubaften – og undersøgelsen kan gentages år efter år.

OK SNAB var den første klub, der prøvede webversionen. Klubbens formand Henrik Nygaard Jensen fortæller her om erfaringerne med Klub-o-meter – efter at den tidligere udviklingskonsulent Martin Hedal havde præsenteret resultaterne på en klubaften:

”Vi valgte indledningsvis at modificere lidt i Martins spørgsmål, så de passede til vores klub. Distribution til medlemmerne via adresselisten i O-service gjorde det nemt, hurtigt og uden omkostninger. Vi fik en pæn besvarelsesprocent, hvilket jeg tror skyldes, at det var let for medlemmerne at svare elektronisk.
Besvarelsen og den efterfølgende klubaften med Martin gjorde det tydeligt, hvad der fungerede godt, og hvor der var brug for en indsats, samt hvordan de enkelte områder blev vægtet af medlemmerne. Bestyrelsen fik hermed nogle klare prioriteter for vores arbejde.
F.eks. vidste vi inderst inde godt, at korttegning nok burde have et større fokus, men det var bare ikke rigtig sket. NU stod det nummer et på listen, og vi måtte gøre noget. Her knap et år efter har vi fået etableret et stærkt kortudvalg, der er afholdt klubaften for interesserede i korttegning, og der er etableret nye korttegningsprojekter med nye korttegnere. Jeg ser det som naturligt, at vi igen efter 2 år laver en ny undersøgelse for at vurdere vores indsats, og hvorvidt der skal justeres i bestyrelsens prioriteter.”

Hvis du vil i gang med at bruge klub-o-meteret, er du velkommen til at tage kontakt til udviklingskonsulent Erling Thisted (et@do-f.dk eller 41969372).

Du kan se et eksempel på en klub-o-meter-undersøgelse her:

Tre trin til en frivillighedsstrategi

Tre trin til en frivillighedsstrategi

Præsentationer fra Trænerseminaret 2014 ( Bredde – Voksentræning)

Præsentationer fra Trænerseminaret 2014 (Bredde – Voksentræning)

ATK Udviklingstrappen

ATK Udviklingstrappen

Tørtræning – eksempler fra Odense OK (Harald Hermansrud)

Tørtræning 1

Tørtræning 2

 

Eksempel på Årshjul for bestyrelsens arbejde

Eksempel på Årshjul for bestyrelsens arbejde

Præsentationer fra Trænerseminaret 21-22 november 2015

Alle præsentationer fra Trænerseminaret 2015 findes her

Materiale fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Præsentationer mv. fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Jonas Munthes præsentation fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Materiale fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Præsentationer mv. fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Jonas Munthes præsentation fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Klub SWOT analyse

En SWOT analyse der ser på styrker, svagheder, muligheder og trusler kan være en god måde at se klubben lidt udefra – og på den basis bruge de styrker og muligheder har – samt vælge hvilke af de svagheder klubben har man evt. vil gøre noget ved. Det kan også være en hjælp til at definere “hvem vi er”.

Eksempel på klub SWOT analyse:http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubSWOT.pdf

9 gode råd om fastholdelse af ungsenior- og seniorløbere

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

Click to access FastholdelseUngsenior_9goder%C3%A5d.pdf

10 gode råd om Fastholdelse af nye medlemmer

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Fastholdelse_10goderåd.pdf

10 gode råd om Rekruttering af Børnefamilier

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Rekruttering_Børnefamilier_10goderåd.pdf

 

Analyser

Som inspiration til rekruttering og fastholdelse – herunder behov for justering af tilbud kan det være relevant at se på analyser

DOF’s medlemsanalyse fra 2009 som optakt til Vision2015:

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/medlemsundersoegelse.pdf

Opsummering:

Medlemmerne har generelt en særdeles lang uddannelse – 64% længevarende mod 16% for Danmark generelt

 • Den typiske løber er en 50 årig mand
 • 46% har været i sporten i mere end 20 år
 • 61% har været aktive hjælpere/frivillige. 70% siger, det ikke er besværligt at få hjælpere – mens 30% siger, det er besværligt.
 • Rekruttering foregår primært (halvdelen) gennem venner og familie
 • De foretrukne løb er de store (weekend) løb – mens de fleste foretrækker træningsløbene.
 • Hvis forbundet skal have flere aktiviteter så prioriterer flest flere hverdagsløb (33%)
 • Den primære årsag til at man ikke deltager i løb er tidspunkt og afstand

Idrættens Analyse Institut (IDAN)

Idrættens Analyse institut laver mange rigtig gode analyser. Nedenfor en opsamling på pointerne og links til de originale undersøgelser

Motionsløb i forening – på vej mod succesfuld løbeforeninger

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/motionsloeb-i-forening-paa-vej-mod-succesfulde-loebeforeninger/098021ee-acf7-426a-804b-a3e9008e9762

Observationer

 • Løb er den primære motionsform i Danmark med 31% der dyrker løb. I de 4 største byer – og i gruppen 16-29 år løber hver anden. Medlemmerne i de danske løbeforeninger er primært 45-60 årige, hvor de yngre i mindre grad organiserer sig formelt
 • Medlemmerne (og husk det er primært de 45-60 årige) ser foreningen som et socialt samlingssted, hvor trænerens sociale kompetencer er væsentlige – dvs sørger for god stemning og motiverer
 • Foreningerne derimod ser primært på kvalitet i træningen
 • De velfungerende klubber har en klar struktur, ikke problemer med at få opgaverne løst da der er en god ansvarsspredning
 • Ca 60% stopper efter første år og halvdelen p.g.a. skader (dette er altså motionsforeninger – uvist om dette kan overføres til o-klubber)
 • Trænere med en uddannelse opfatter sig som bedre trænere end folk uden en uddannelse
 • Kun 7% af de aktive løbere i Danmark er med i en løbeforening
 • Rapporten peger på at foreningerne har fokus på det sociale men ikke nok på færdigheder dvs. seriøs træning, løbernes faglighed og forbedring (ift de der altså ikke melder sig ind i en løbeforening)

Anbefalinger

Foreningerne bør tage stilling til om de lægger nok vægt på løb som en færdighed – uden at nedprioritere det sociale. dvs så skal man se på om man har nok på hylden for ambitiøse løbere, der prioriterer dette over det sociale liv

 • Fortsat fokus på det sociale liv. Løbere der ikke optages i fællesskabet falder fra – dvs man bør overveje vejen ind i fællesskabet – f.x. via mentor.
 • Det er godt hvis det sociale fællesskab faciliteres – f.x. fællesspisning osv
 • Klubberne er sjældent frontrunnere ift ny viden/innovation (i relation til o-løb kunne dette være GPS tracking). Man bør overveje – måske centralt hvordan dette styrkes.
 • Skader – tale åbent om hvordan skader opstår – måske ved at man presser hinanden
 • De velfungerende bestyrelser har fokus på at skabe rammerne for klubben. Man deler opgaverne og initiativer for at ingen kører træt og alle ved hvem der løber med hvad. Klubberne kan også med fordel se på hvorfor folk stopper – dvs foreninger der interesserer sig for hvorfor folk stopper forbedrer mulighederne for at fastholde medlemmer i det lange løb.
 • Meget få foreninger har en strategi for at rekruttere frivillige til poster og det er først noget man ser på når man mangler. Undersøgelser viser at foreninger der har en strategi lykkes langt medre med at rekruttere end foreninger der ikke har.
 • Træner og foreningsnetværk kan styrke vidensdeling
 • Skal foreningerne have en rolle for yngre løbere under 30 år så sættes fokus på løb som færdighed, de ønsker at presse sig sig selv og forbedre sig. Sociale fællesskaber mellem personer på salle alder/i samme livssituation er vigtig. Det kan være at mindre/lettere foreningsformer kan være løsningen
 • Skal man have øget fokus på færdigheder så skal trænerprofilen ændres

Motionsløbere i Danmark

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/motionsloeb-i-danmark-portraet-af-de-danske-motionsloebere/b6326ae1-9d2c-4744-b5bf-9ff800a868fd

Segmenterer løberne ind i 5 grupper og evaluerer potentiale udfra segmentets størrelse og sandsynlighed for foreningstilknytning (det anbefales at se segmenteringen i sin helhed – se side 6 i rapporten)

 • Traditionsløbere – Motivation: fornøjelsen ved at løbe – begrænset potentiale – nemme at aktivere
 • Socialløbere – motivation: fornøjelsen ved løb i sig selv samt det sociale element ved at løbe med andre. Lille potentiale – nemme at aktivere
 • Udfordringsløbere – Motivation: Muligheden for at udfordre sig selv og forbedre sig – pænt potentiale – kan aktiveres med det rette tilbud
 • Selvorganiserede løbere – Motivation: Let og effektive måde at være aktive på i en travl hverdag – stort potentiale – svære at aktivere
 • Sundhedsløbere – Motivation: Sundhed – stort potentiale – kan aktiveres med de rette tilbud

Udfordringsløberne kan potentielt tiltrækkes ved træning der har fokus på forbedringer f.x. op i mod et løb. Sundhedsløberne kan tiltrækkes ved fokus på hvordan de laver rigtig træning ift f.x. kost og vægttab. Selvorganiserede løbere kan muligvis tiltrækkes ved løsere f.x. internet baserede former og mere en forlængelse af klublivet. Traditions og socialløberne er det lettest at få fat i – og sandsynligvis er de allerede medlem. Her vil måske etablering af flere lokale tilbud kunne tiltrække flere.

 • Generelt har mange motionsløbere et stort behov eller potentielt behov for sociale tilbud, træningsvejledning, effektmåling, personlig opbakning, udstyr, oplevelser, ruteanvisninger osv. De aktører der formår at give en merværdi ift ovenstående vil kunne vinde andele.
 • Motionsløb har et enormt potentiale for foreninger (kun 7% medlemmer)
 • Mange motionsløbere dyrker flere sportstyper – dvs at kunne kombinere løb med en anden sportsgren (tri/biatlon) kan være interessant tilbud
 • Motionsløb har et stort kommercielt potentiale. Det kan være relevant for hovedforbundet at hjælpe lokale foreninger med at professionalisere og innovere på motionstilbud, kommunikationsplatforme samt træningstilbud og derved lade dem få en større andel af de kommercielle pengestrømme.

Sport og Motion i Danskernes hverdag

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/sport-og-motion-i-danskernes-hverdag/138feabd-6941-413c-86f0-9c7600f4a58c

 • Flere kvinder end mænd dyrker sport
 • Stigende andel af over 40-årige der dyrker sport – med en svagt dalender teenager/yngre voksne population der dyrker sport
 • Andel af selvorganiserede motionister og kommercielle aktører stiger – sammen med antallet af aktive i foreningerne – primært i de fleksible/fitness sportsgrene
 • Uddannelse har indflydelse på aktivitet – og stigende uddannelsesniveau kan have indflydelse på stigningen
 • Som en konsekvens af mere stillesiddende og videnstung arbejde – så er motivet til motion ofte sundhed og stresse af
 • Mindre fysisk tungt arbejde gør folk er mindre nedslidte når de bliver ældre og bevidsthed om længere sundhed ved motion – forstærker at folk motionerer længere
 • Individet frem for fællesskabet er i i tiden i fokus. Udøvere benytter sig derfor af flere forskellige idrætsgrene – og er mere nomader end ”linære” i deres forhold til sport. Fleksible motionsformer er derfor i fokus for at kunne passe ind i en travl hverdag.
 • Dem der ikke dyrker sport er bl.a. folk med hjemmeboende børn samt børn i teenagealderen eller hvor forældrene ikke dyrker motion.
 • get fokus på motion iforlængelse f.x. ifm SFOen.
 • Idrætsaktive forældre betyder idrætsaktive børn
 • Tilbud der indebærer tilbud til både børn og forældre kan lede til ikke aktive familier der bliver aktive
 • Teenager falder fra fordi de oplever et pres på træning og præstation – hvor deres fokus er fortsat på sociale element i stedet bevæger de sig over i fitnesscentre eller selvudøvende. Anbefaling at træning er rummelig – dvs plads til både ambitiøse og mindre ambitiøse udøvende. Unge efterlyser tilbud der er seriøse uden at være stærkt konkurrenceprægede. Forventning om meget træning konflikter med skole og behov for tid til venner.
 • Det anbefales at sport også tænkes ind i uddannelser – så der bliver tale om en livslang motionstilknytning
 • Idrætsaktive mellem 30 og 39 er nærmest undtagelsen – grundet børn – mange i denne gruppe dyrker idræt i fitness centre eller selvudøvende. Hvis forældre og børn kan gå til sport sammen vil nogle af de tidsmæssige udfordringer blive løst.

 

Materiale til Find vej Dagen 2015

Hæftet her indeholder vigtig vejledning og lige så vigtige anbefalinger til afholdelse af Find vej-events på Find vej Dagen 2015: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Vejledning_Anbefalinger_Find_vej_Dagen_2015.pdf

DOF har samlet en bruttoliste med opgaver i et planlægningsskema, som kan rettes til efter behag (slet, ret og tilføj, så det giver mening i jeres klub). De nævnte deadlines er til inspiration:

Skema i Word: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2015.doc

Skema i Excel: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2015.xls

Nedenstående materiale kan bruges i markedsførings- og pressearbejdet op til og efter Find vej Dagen.

Eksempler på trykte markedsføringsmaterialer
Klubben udfylder et koordineringsskema på nettet inden 11. januar – se side 8 i hæftet. Herunder følger eksempler på de forskellige materialer (prototyper pr. oktober 2014 – små ændringer kan forekomme senere):

Plakat: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Plakat2015_eksempel.pdf

Flyer: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Flyer2015_eksempel.pdf

Diplom: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Diplom2014_eksempel.pdf

Værdibevis: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Vaerdibevis2015_eksempel.pdf

Pressemeddelelse
Brug gerne disse skabeloner til udarbejdelse af pressemeddelelser op til og lige efter Find vej Dagen 25. april:

Indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Pressemeddelelse2015-nyeRTF.rtf
Ikke indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Pressemeddelelse2015-eksisterendeRTF.rtf

Vigtigt: Husk at nævne både Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-fonden (skrives præcis sådan) i pressemeddelelser. Gode råd til udsendelse af pressemeddelelser pr. mail:

– Lad både pressemeddelelsen indgå i mailen og som vedhæftet fil.
– Skriv en fængende overskrift i Emnefeltet.
– Send aldrig til flere aviser i samme mail.
– Brug gerne eksisterende kontakter.
– Vedhæft et eller to flotte billeder i god opløsning! Hvis klubben har et rigtig godt foto fra Find vej Dagen 2014, så brug endelig det. Send gerne dette royfotoet her med (kreditering: Stine Bidstrup, Polfoto): http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Stine_Bidstrup_Polfoto.jpg.

Derudover kan I bruge dette billede, som også går igen på materialerne til Find vej Dagen 2015: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/FindVejDagen2014-foto.jpg

Hent evt. flere fotos her: https://picasaweb.google.com/105415829687528963454/DOFFotoarkivFotosTilFlyersFolderePlakaterDiplomerMv?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMCU3PD-o4K9_wE&feat=directlink)

Logo og grafik
Hent Find vej i …-logoet med hjemmesideadresse her – kan med fordel bruges på nettet:

Brug også gerne disse grafiske elementer på nettet:
Fotos på nettet

Brug gerne disse 10 fotos og jeres egne billeder til illustration på nettet:


Video
Brug gerne videoerne på http://www.youtube.com/user/findvejiDK – tryk på “Del” under videoen, og integrer den eksempelvis på klubbens hjemmeside. Der kommer senere en særskilt video til Find vej Dagen 2015.

Facebook
Brug meget gerne Facebook til at invitere Facebook-vennerne til jeres arrangement. Husk at inddrage så mange medlemmer som muligt i at sprede det gode budskab via Facebook. Arrangementerne ligger på siden her: http://www.facebook.com/findveji/events. En Facebook-ansvarlig kan blive medvært for et arrangement ved at skrive en mail til mh@do-f.dk.

Stævnemanual med funktionsbeskrivelser

Odense OK har udarbejdet en stævnemanual med funktionsbeskrivelser. Den kan være meget nyttig i stævneplanlægningen.

Følg linket her (pdf): http://buu.do-f.dk/log/subpages/Funktionsbeskrivelse_samlet_Odense_OK.pdf

Materiale til skolerne

Skolerne kan rekvirere gratis materialer med inspirerende orienteringsøvelser til undervisningen og tilhørende ’Lær at finde vej’-hæfter til eleverne. Øvelserne består af aktivitetsark til fem
lektioner og et inspirationsark til tværfaglig undervisning. Materialerne er nemme at gå til – også for idrætslæreren uden kendskab til orientering. Der er mulighed for mange gradueringer i sværhedsgraden, så det kan tilpasses flere klassetrin.

Materialerne bestilles hos Dansk Skoleidræt: http://www.skoleidraet.dk/butik/orienteringsloeb/laer-at-finde-vej/c-23/c-135

Mange muligheder for orienteringsklubberne
Materialet giver orienteringsklubberne mulighed for at komme tættere på skolerne. Nedenstående punkter er blot til inspiration:

• Stil en ressourceperson til rådighed for skolerne, så de kan henvende sig til klubben med spørgsmål om orientering. Ressourcepersonen kan være mere eller mindre proaktiv over for skolerne.
• Hjælp skolen med et orienteringskort til øvelserne, hvis de ikke selv har et.
• Hjælp med undervisningen (lønnet) i orientering i skolen – evt. som supplement til ’Lær at finde vej’-forløbet, som idrætslæreren selv kan køre.
• Lav et lokalt skole- eller klassemesterskab. Fx: Hvilken klasse finder flest poster?
• Varm op til Find vej Dagen med en særlig Skolernes Find vej Dag en hverdag i ugen op til Find vej Dagen.
• Aktivér klubbens unge og børnefamilier, så de både er med på Find vej Dagen og i ’Lær at finde vej’-kampagnen.
• Del linket findvejiskolen.dk med skoler, kommuner, forældre m.fl.

Video- og fotomateriale (primært rettet mod “udfordringsløbere”)

Dette video- og fotomateriale kan DOF’s klubber frit benytte sig af i markedsføringen. Materialet henvender sig ikke mindst til en gruppe af singler, studerende, unge, adventure-løbere m.fl., som ikke er bange for at få lidt mudder på tøjet (de såkaldte ”udfordringsløbere”).

Fire videoer til fri afbenyttelse:
Reklamefilm med o-skærme rettet mod ”udfordringsløbere”
Reklamefilm med ’Find vej’-poster rettet mod ”udfordringsløbere”
2 min. pædagogisk vejvalgsvideo med musik (Gennem terræn vs. Langs stier)
Reklamefilm med ’Find vej’-poster rettet mod familier (ny variant af tidligere ’Find vej’-film)

Filmene ligger på YouTube og kan eksempelvis integreres på en klubhjemmeside. Se her hvordan. Derudover har DOF videofilerne liggende til evt. anden brug – kontakt blot sekretariatet.

Nyt fotomateriale
Fotos med udfordringsløbere (fotograf: Kurt Jørgensen)

Derudover har klubberne naturligvis fortsat mulighed for at benytte reklamematerialerne i ’Find vej’ – bl.a. fotoalbummet her.

 

Materiale til Find vej Dagen 2014

Hæftet her indeholder vigtig vejledning og lige så vigtige anbefalinger til afholdelse af Find vej-events på Find vej Dagen 2014: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Vejledning_anbefalinger_Find_vej_Dagen_2014.pdf

DOF har samlet en bruttoliste med opgaver i et planlægningsskema, som kan rettes til efter behag (slet, ret og tilføj, så det giver mening i jeres klub). De nævnte deadlines er til inspiration:

Skema i Word: http://old.findveji.dk/uploads/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2014.doc

Skema i Excel: http://old.findveji.dk/uploads/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2014.xls

Nedenstående materiale kan bruges i markedsførings- og pressearbejdet op til og efter Find vej Dagen.

Eksempler på trykte markedsføringsmaterialer
Klubben udfylder skabeloner til markedsføringsmaterialer på nettet inden 31. december – se side 9 i hæftet nævnt øverst. Herunder følger eksempler på de forskellige materialer (prototyper pr. oktober 2013 – små ændringer kan forekomme senere):

Flyer: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Flyer2014eksempel.pdf

Plakat: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Plakat2014eksempel.pdf

Diplom: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Diplom2014eksempel.pdf

Pressemeddelelse
Brug meget gerne disse skabeloner til at udarbejde pressemeddelelser op til og lige efter Find vej Dagen 5. april. Der er tre typer skabeloner – en til indvielser af nye ‘Find vej i …’, en til events, der ikke er indvielser, og en til opfølgning efter Find vej Dagen (send den gerne så hurtigt som muligt og inkl. foto fra dagen):

Eksisterende: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-eksisterendeRTF.rtf
Indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-nyeRTF.rtf

Opfølgning: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-efter_dagenRTF.rtf

Vigtigt: Husk at nævne både Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-fonden (skrives præcis sådan). Gode råd til udsendelse af pressemeddelelser pr. mail:

– Lad både pressemeddelelsen indgå i mailen og som vedhæftet fil.
– Skriv en fængende overskrift i Emnefeltet.
– Send aldrig til flere aviser i samme mail.
– Brug gerne eksisterende kontakter.
– Vedhæft et eller to flotte billeder i god opløsning! Hvis klubben har et rigtig godt foto fra Find vej Dagen 2013, så brug endelig det. Derudover kan det anbefales at bruge dette billede, som også går igen på materialerne til Find vej Dagen 2014: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/FindVejDagen2014-foto.jpg

Hent evt. flere fotos her: https://picasaweb.google.com/105415829687528963454/DOFFotoarkivFotosTilFlyersFolderePlakaterDiplomerMv?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMCU3PD-o4K9_wE&feat=directlink)

Word-skabeloner til følgearrangementer
Efter Find vej Dagen inviterer mange klubber til følge-/rekrutteringsarrangementer. De skal naturligvis synliggøres så meget som muligt. Brug i den forbindelse gerne disse to skabeloner til print-selv-plakater:
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_A3.doc
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_A4.doc

Logo og grafik
Hent Find vej i …-logoet med hjemmesideadresse her – kan med fordel bruges på nettet:

Brug også gerne disse elementer i markedsføringen på Facebook, hjemmesiden mv.:

Click to access FindVejDagen2014_Lobemagasinet.pdf
Fotos på nettet

Brug gerne disse 10 fotos og jeres egne billeder til illustration på nettet:


 

Video
Brug gerne videoerne på http://www.youtube.com/user/findvejiDK – tryk på “Del” under videoen, og integrer den eksempelvis på klubbens hjemmeside. Særligt denne video er velegnet som præsentation af Find vej Dagen 2014: http://youtu.be/VPDGud2Ofz8

Facebook
Brug meget gerne Facebook til at invitere Facebook-vennerne til jeres arrangement. Husk at inddrage så mange medlemmer som muligt i at sprede det gode budskab via Facebook. Arrangementerne ligger på siden her: http://www.facebook.com/findveji/events.

Skabeloner: Plakater og diplomer til ‘Find vej’-arrangementer

Skal klubben afholde et arrangement, der bygger på ‘Find vej’? Brug gerne disse Word-skabeloner til plakater og diplomer, der primært retter sig mod børnefamilier:

http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_PlakatA4.doc
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_PlakatA3.doc

http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_DiplomA4.doc

Etablering af ungdomsafdeling i HSOK på et år

Bjarne Jensen, formand for orienteringsafdelingen i Helsingør Ski og Orienteringsklub, deler her sine erfaringer med etableringen af en ungdomsafdeling i klubben:

 

“Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet i HSOK ved generalforsamlingen i 2012, hvor jeg fik orienteringsafdelingen som arbejdsområde.  Ved den sidste generalforsamling var en af visionerne for 2013 (udover oprykning til 3. division), at jeg ville prøve, om jeg kunne stable en ungdomsafdeling på benene. Det var der tilslutning til, og der blev bevilget penge på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Vi fremstillede nogle flyers, som blev delt ud i samtlige SFOèr, vi skrev på hjemmesiden, facebook og i klubbladet ”Sokken”.

Målet med Ungdoms-satsningen var at få en stabil gruppe på ca. 10, der kom til træning fast – og så tilløbere af dem, som ville prøve det af et par gange, og som kom on/off som de nu kunne. Konceptet var, at det skulle være lige som at gå til håndbold eller fodbold… altså træning 2 gange om ugen og ”kamp” – altså o-løb – i weekenden, når vi kom godt i gang. Konceptets lokkemidler var fællesspisning efter hver tirsdagstræning og flidspræmier… nogle små medaljer, som man fik, når man havde været til træning 5 og 10 gange og en lille pokal, når man havde deltaget 25 gange.

Når vi vidste, at der kom ”nye”, var en del af træningen altid en sprintbane – det fanger altid.. Og 5 gennemførte løb giver sprintmedaljen – men det ender altid med, at de løber  10–15 gange. At få en medalje med hjem dag 1 – det er et hit.

Selve træningen er bygget op om, at vi har en stor tavle med alle navnene, så er der konstatering af fremmødte, vi ser hvem der nærmer sig en flidspræmie. Og så er der snak om et emne. F.eks. hvordan starten går, når der er startbokse. Og vi går så i skoven, laver en start med startboks, og så prøver vi det af… Løber et lille løb, som ender i vores klubgård, og så hygger ungerne sig, imens der laves mad, f.eks. med nogle spil… Og så spiser vi sammen, og under maden er der uddeling af flidspræmier, hvis nogen skal have. Det er ungerne – eller en af dem på skift – der bestemmer menuen.

Vi har nu en stabil gruppe på en 7/8 stykker, som nærmer sig 25 gange pokalen. Hertil er der nogle, som kommer engang imellem. Udfordringen her er delefamilier, hvor måske den ene part ikke bor i byen. Andre udfordringer er, at næsten alle dem, der er hos os nu, IKKE er fra o-familier. Det giver en række opgaver feks omkring O-Service – få dem til at tilmelde sig selv via O-Service, få definitionsholdere, de rigtig kompasser osv. Det, som vi i sporten synes er ganske enkelt, kan for udenforstående være temmelig svært… Men det går altså ikke så hurtigt, når det er børn, der er nye i sporten, uden at forældrene er med. For at få denne stabile gruppe på en 7/8 stykker har vi haft 24 unger igennem. Altså, 24 der har prøvet sporten – indtil i dag.

En anden spændende udfordring er forældrene – især når de ikke er o-løbere. Mange vil gerne være med, når vi er ude. Og det kræver altså noget af træner og assistenter, når vi f.eks. er til Sjællandsmesterskaber i Stafet for første gang, og der så tropper nogle forældrepar op, som også skal sættes ind i, hvordan det hele fungerer. Ud over at ungerne er spændte, ikke har prøvet det før og skal hjælpes igennem, så skal forældrene jo også instrueres, vises rundt og opleve, hvad deres barn har gang i. Ungerne skal også have programmer med hjem, orienteringsskrivelser til forældrene og så er der tilmeldingsfrister. Det er faktisk næsten det værste. Når vi kontakter forældrene, om deres barn skal med til det og det løb, så er vi nødt til at være en halv måned forude, ellers er der pludselig en deadline, der er overskredet. Og i sæsonen er der måske løb både onsdag og søndage – også en udfordring af de lidt anderledes, som vi ikke var helt forberedt på.

Til at supplere papirerne til forældrene bruger vi HSOKs Facebook ret meget, gerne et lille referat, når vi har været til noget spændende, og kommunikationen mellem unger og træneren foregår via sms. Alle ungerne har jo telefoner, så det er en god måde at holde kontakten.

Vi har nu en fast lille ungdomsafdeling, har deltaget i alle Skovcupperne, minikursus, divisionsmatcher og træning. De har det super godt sammen, og man fornemmer, at der er en rigtig god stemning i gruppen. De har også allerede nu været med ude og opleve, at det hele ikke bare kommer flyvende, idet de var med som hjælpere da vi i HSOK hjalp Helsingør kommune med at lave orienteringsskattejagten ” På jagt efter lille Virgils skatte”. De gik op i det med liv og sjæl, og man fornemmede, at de var stolte over at have veste på med ”HSOK LØB” trykt på, så alle deres kammerater kunne se, at de altså var med som hjælpere.

Vi arbejder på en sommertur til Vikingedysten, men der er rift om de unge i juli, og nogle af dem går til spejder, som også har deres sommerlejr i samme uge, som vi vil lave en uges træningslejr + Vikingedysten i Sønderjylland. Nu må vi se, hvor vi ender. For vi er faktisk der, hvor forældrene nu står i et dilemma – for ungerne vil helst være sammen om deres sport…”

Inspiration til events rettet mod “udfordringsløbere”

DOF’s sekretariat har udviklet et dokument med inspiration til orienteringsklubbernes arbejde med at nå en gruppe af trailløbere, ambitiøse løbere, yngre, singler, studerende m.fl. via events – kort sagt de såkaldte udfordringsløbere. Det står klubberne helt frit for at bruge større eller mindre dele af idéerne i eventudviklingen.

Dokumentet er opdelt i tre afsnit:

Skovsprinten: Orienteringssportens svar på et stort motionsløb

Pay-and-run-tilbud: Fleksibel form for træning og intro (evt. i tilknytning til ’Skovsprinten)

Idéer til pr- og markedsføringskanaler op til pay-and-run-tilbud og ’Skovsprinten’

Hent dokumentet her: http://old.findveji.dk/uploads/Inspiration-til-events-for-udfordringslobere.pdf

Værktøjer til klubberne: Frivillighedstjek.dk

Alle orienteringsklubber kan benytte en række gratis værktøjer på sitet www.frivillighedstjek.dk. Det er Danmarks Idræts-Forbund, der sammen med Tuborgfondet stiller værktøjerne til rådighed. På sitet hedder det:

“Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige.”

Værktøjerne er opdelt i overskrifterne:

 • Ledelse og organisering
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Synliggørelse og anerkendelse

Tag bl.a. en frivillighedstest, der tager temperaturen på det frivillige arbejde i klubben.

Skildpadde-øvelser fra ‘Orientering’

Her er et par af de såkaldte ‘Skildpadde’-opgaver fra ‘Orientering’. Følg med i Orientering…

De kan printes her – og er til fri afbenyttelse i klubbernes teoretiske undervisning:

Bevidstgørelses-opgave: http://old.findveji.dk/uploads/12.01_Skildpadde_www.pdf

Postangreb: http://old.findveji.dk/uploads/12.04_Skildpadde_www.pdf

Tegneopgave: http://old.findveji.dk/uploads/12.08_Skildpadde_www.pdf

Kurveforenkling: http://old.findveji.dk/uploads/12.12%20Skildpadde%20www.pdf
Løsning, kurveforenkling: http://old.findveji.dk/uploads/12.12%20Skildpadde%20loesning.pdf

Brug video på hjemmesiden

Via en kode fra YouTube kan klubben bruge YouTube-film på hjemmesiden.

http://www.youtube.com/user/findvejiDK og http://www.youtube.com/dofwebtv findes en række film om ‘Find vej i Danmark’ og orientering. Brug dem gerne på hjemmesiden:

1. Klik på den film, du vil se

2. Klik på “Del”

3. Kopier enten linket ind på klubbens hjemmeside – eller integrer selve videoen på hjemmesiden ved at trykke på “Indlejring” og kopiere den viste kode ind. Der er forskellige indstillingsmuligheder nederst på siden.

God fornøjelse med at bruge video på hjemmesiden!

Fra Orientering 02, 2012: Brian fandt vej til Holbæk OK

Brian fandt vej til Holbæk OK
Tekst: Tommy Heisz

Sidste sommer tog 44-årige Brian Bech til Anneberg Skov på Vestsjælland for at prøve kræfter med de faste ’Find Vej’-poster i skoven. Han havde aldrig prøvet at dyrke orientering før. Nu er han medlem af Holbæk OK. Vi fik en snak med ham om, hvordan han fik smag for sporten.


Hvordan var oplevelsen, da du prøvede orientering første gang?

”Jeg var noget chokeret over, hvor let det faldt mig, da jeg første gang prøvede begynderruten. Jeg tror, at det skyldes, at jeg har kørt som chauffør, og det at læse kort faldt mig ganske let. Om der så er vejnavne på eller ej, det gør ikke den store forskel. På de andre ruter var det lidt sværere.”

Hvad var det, der gjorde, at du blev grebet af det?

”Måske var det at jeg ikke helt forstod det. At løbe på stier var jo intet problem. Jeg valgte derfor at jeg måtte prøve igen, og til det valgte jeg en mellemsvær. Og samtidig læste jeg lidt på nettet om, hvad der gik galt. Men det var svært. Nu stod pælene pludselig ikke længere lige ved stien, og de var svære at finde. Jeg forstod intet af at bruge det kompas, jeg havde fundet mig.”

Hvad fik dig til at tage næste skridt og begynde i en klub?

”Jeg tænkte, at de måske ville være bedre til at forklare mig, hvordan et kompas virkede. Det var jo ikke nok at læse om det på nettet. Og så tænkte jeg, at jeg kunne få mere forståelse for orienteringsløb og på den måde finde ud af, om det nu også var noget for mig.”

Hvordan var det at starte i klubben?

”Til at begynde med skulle jeg mødes med Bjark fra Holbæk OK til noget, der hed Roskilde 3 dages. Jeg forventede vel at møde en 20-30 mennesker i skoven. Men der var mange flere. 60-70 stykker, og der kom hele tiden flere. Bjarke gav mig en kort instruktion og grinede med, da jeg fortalte om mine oplevelser i Anneberg-skoven. Han hjalp mig også med at forstå, hvordan kompasset virkede. Han forklarede de forskellige symboler på kortet, og det hele blev nu mere forståeligt. Han løb med og forklarede mig de forskellige ting i skoven, og hvordan de var markeret på kortet. Inden jeg havde set mig om, løb jeg rigtig orientering – og det var sjovt!

Siden har jeg deltaget i en del løb, blandt andet en divisionsmatch og et klubmesterskab.

Orientering bliver bare mere og mere en sport for mig. Jeg kommer stadig i skoven, og pludselig løber jeg ikke kun mod uret, men også i samarbejde med naturen. Jeg træner stadig på fastpost-systemet i Anneberg, og det går meget bedre nu. Og selv ved almindelig løb i skoven nær min bopæl prøver jeg at orientere ved at have øjnene på de hjælpemidler, naturen giver mig.”

Hvad har orientering givet dig, som du ikke havde før?

”Førhen løb jeg en tur i skovene omkring mit hjem eller arbejde og eventuelt en lille tur, hvis jeg var på weekend hos venner eller på ferie. Men det var altid det samme. Jeg løb mod uret eller musikken. Der var ikke rigtig noget at fokusere på, og hvis jeg så mig for meget omkring, blev min løbetid dårlig. Hvis jeg kun løb mod uret, så jeg slet ikke skoven. Jeg “kendte” den jo ud og ind og løb bare.

Nu skal jeg se mig omkring. Jeg skal orientere, og samtidig er der ikke kun tiden at konkurrere med, men også alle de andre deltagere. For jeg sammenligner altid lige mine tider med et navn, jeg husker fra sidst eller den lige over eller under mig. Så den skærpede konkurrence betyder også noget. Det samme gør de faste løbsdatoer (de mange dejlige VTR-løb) og det at have et mål. Nemlig hele tiden at blive god nok til at træde et trin op på stien af sværhedsgrader.

Brian Bech er 44 år og med egne ord vognmand af guds nåde. Derudover er han ved at påbegynde en karriere som pædagogmedhjælper på en sikret institution for kriminelle. Han har tidligere dyrket boksetræning og har derfor også løbetrænet i store mængder. Han spiller desuden floorball én gang om ugen og forsøger at spise sundt uden at være fanatisk.

 

Fra Orientering 02, 2012: 10 gode råd til klubberne – Sådan fastholder I nye medlemmer

10 gode råd til fastholdelse af nye medlemmer leveret af Dansk Orienterings-Forbunds udviklingskonsulenter i Orientering 02, 2012:

Dyrk den personlige kontakt

Pædagogiske og imødekommende tekster på hjemmeside og i brochurer kan aldrig gøre det alene. Det altafgørende, når du tager imod et nyt medlem, er den personlige kontakt. Gå hen og sig hej. Spørg, hvordan det går. Om der er noget, du kan hjælpe med.

 

Bed om hjælp

Fælles for alle klubber er, at der altid er brug for flere hænder. Når du beder et nyt medlem om at hjælpe til, fx med kørsel til et stævne eller at være med til at lave mad til fællesspisning, er det ikke kun klubben, der får en tjeneste. Det gør det nye medlem også, for det er rart at blive spurgt. Det er godt at mærke, at man spiller en rolle. Vær offensiv – og se det ikke som en belastning, men som en udstrakt hånd.

 

Undersøg hvad nye kan bidrage med

Hvis man skal inddrage alle, er det nødvendigt at vide, hvad folk kan. En har måske en bil og kan være chauffør, en anden er måske til daglig webdesigner og kan hjælpe med klubbens hjemmeside. Det er ærgerligt – og ikke særlig fastholdende – hvis det først viser sig efter lang tid. Derfor: Spørg ind til nye medlemmers baggrund og find ud af, hvad de kan og vil. Man kan vælge at sætte det hele i system ved at lave et skema eller en ressourcebank, hvor alle udfylder hvor de kan byde ind.

 

Brug mentorer

Kald dem hvad I vil, men udpeg nogle folk, der er ansvarlig for at tage godt imod nye og lige ringe til dem for at spørge, om ikke de skal med til næste træning eller stævne. Det kan være en god ide at udpege flere med lidt forskellig profil. Så der fx er en til børn/unge, en til motionister, en til de mere ambitiøse.

 

Følg op efter pauser

En lang ferie er tit med til at øge risikoen for, at et nyt medlem falder fra. Det typiske scenario er, at et rekrutteringsarrangement i forsommeren har fået nye til, men at de kun når at være med i kort tid, før der går lidt ferie i den. Her kan det være en rigtig god ide lige at ringe til dem efter sommerferien og høre, om ikke de skal med. Det får dem til at føle sig værdsat og gør det sværere at springe over.

 

Sørg for gode trænere

Jo hurtigere man får nogle færdigheder på plads, jo mindre er risikoen for, at man forlader sporten igen. Derfor er det vigtigt med dygtige trænere, der kan finde et passende niveau. Her er det vigtigt at huske på, at tålmodighed er en dyd. Det er ligegyldigt hvor længe der går, før et nyt medlem sendes ud på en svær bane – det vigtige er, at personen bliver bidt af orientering.

 

Lav fælles målsætninger

Det er motiverende og fastholdende for alle – også for nye – at have nogle fælles mål at gå op i. Derfor kan det være en god ide at lave en fællesspisning først på året, hvor man formulerer nogle mål i fællesskab. Det kan være meget ambitiøse mål om medaljer og placeringer, men det kan også sagtens være de mere jordnære ting. Fx om hvor mange man kan samle til hver fællesspisning, eller hvor mange nye medlemmer man skal have i løbet af året. Sæt målsætningerne op på væggen i klubhuset, så der løbende bliver kigget på dem og snakket om dem.

 

Hold fast i rutinerne

Erfaringen viser, at det skal være let for nye medlemmer at forholde sig til, hvor og hvornår træningen foregår. Altid samme ugedage, altid samme tidspunkter og altid samme mødested. Så er der større chance for, at folk bliver ved med at møde op.

 

Sørg for det sociale

Hvis man skal være orienteringsløber, skal man helst elske at finde vej og være i naturen. Men det gør det altså ikke alene. Det er også vigtigt, at der er et socialt aspekt. Fællesspisningerne er oplagte, men find også på andre fælles gøremål. Fx udflugter til divisionsmatcher.

 

Lyt til nye ideer

At man har gjort noget på en bestemt måde i 30 år, er ikke ensbetydende med, at det er den rigtige måde. Nye medlemmer er også nye impulser. Det er vigtigt at være åben og lytte til nye tanker og ideer og ikke bare lukke dem ned med erfaringen som argument.

Fra Orientering 02, 2012: Hvilken kaffe byder du en ny klubfælle? (OK SNAB)

Hvilken kaffe byder du en ny klubfælle?
Tekst: Tommy Heisz

Når et nyt, nysgerrigt medlem møder op i klubhuset, er det afgørende, hvordan modtagelsen er. Hvis man som klub skal sikre den optimale velkomst, må man sætte det hele i system og have en klar strategi. Som man for eksempel har det i Vejle-klubben OK Snab.

Nye medlemmer får ikke lov at stå og gemme sig i et hjørne, når de dukker op til træning i OK Snab. Den østjyske klub med det svensk klingende navn har nemlig sat modtagelsen i system. Her er intet overladt til tilfældighederne. Erfaringen har vist, at noget af det vigtigste for nye medlemmer er at blive set og at blive hjulpet lidt på vej.

”Vi er meget opmærksomme på nye. Der er folk, der er dedikerede til at tage imod, og vi sørger altid for, at nye medlemmer får et passende introduktionsforløb,” fortæller klubbens formand Henrik N. Jensen.

OK Snab har i dag omkring 150 medlemmer. Men så mange har der ikke altid været. Hvis man spoler tiden bare 10 år tilbage, var der under 100. Dengang var der ikke nogen særlig plan for, hvordan man skulle forholde sig, når nye medlemmer kom til. Klubben var ved at gå langsomt i stå. Men efter først at have været en del af VKU-projektet (Voksen- og KlubUdvikling) og dernæst sammen med andre idrætsklubber at være blevet en del af det ambitiøse EliteVejle-projekt, er der de seneste år kommet andre boller på suppen:

”I dag arbejder vi målrettet med udvikling på alle fronter, og fastholdelse er et af de områder, som vi har en nedfældet strategi for. Vi er bevidste om, hvad vi gør, og vi forholder os hele tiden til medlemstallenes udvikling,” siger Henrik N. Jensen.

I dag har OK Snab også fået status som officiel Vision 2015-klub. Noget, Henrik N. Jensen er sikker på vil være med til at fastholde den gode udvikling.

 

Alle var opmærksomme

Det lyder jo flot alt sammen. Men hvad betyder det i praksis for en vejlenser, der har fået mod på at prøve orientering og derfor har vovet sig hen til en omgang træning i OK Snab? Det kan 37-årige Johnny Skovsgaard sætte ord på. Det er nemlig ikke mere end tre år siden, han stod i den situation. Efter at have deltaget i nogle adventure races fandt han ud af, at han skulle have bedre styr på navigationen. Da han samtidig var blevet far og gerne ville foretage sig noget aktivt sammen med familien, var det oplagt at søge mod orienteringssporten. Derfor meldte han og konen Lisbeth sig ind i OK Snab. Johnny Skovsgaard fortæller om deres første træning:

”Vi blev positivt overraskede over, hvor godt vi blev taget imod af trænerne. De var meget opmærksomme på os både før, under og efter træningen. Allerede anden gang vi skulle til træning, foregik det hos naboklubben. Men selv her var trænerne meget opmærksomme på os. De sørgede for, at vi fik os registreret til den rigtige bane i træningsløbet. Og de gennemgik kortet med os, inden vi selv begav os ud på turen. Og efter løbet snakkede vi det hele igennem med dem.”

 

Det sociale er vigtigt

Til de efterfølgende træninger fik Johnny og Lisbeth indblik i det store setup omkring deres nye idræt:

”Der blev lagt baner, sat poster ud, taget tid og indsamlet poster. Og der var endda nogle, der havde lavet mad til os! Når man løber rundt for sig selv i skoven, får man jo ikke snakket med de andre. Derfor betød fællesspisningerne faktisk rigtig meget, for det var en god mulighed for at få talt med de andre. Og fordi der var mange børnefamilier, kom det også hurtigt til at handle om andet end alle de bom, man havde lavet ude i skoven,” fortæller han.

Det sociale er noget, der binder og fastholder. Det ved de i OK Snab, og derfor lægges der rigtig meget vægt på det aspekt. Netop fællesspisningerne, som Johnny nævner, plejer at være et stort tilløbsstykke. På en god dag er der over 50 til spisning – et ret imponerende fremmøde i en klub med 150 medlemmer.

 

O-ven tager imod

Hvert forår kører OK Snab et målrettet introduktionsforløb. Der er tale om en basisintroduktion ud fra devisen om, at jo hurtigere man får opbygget en grundlæggende viden om orientering, jo sværere bliver det at give slip på det igen. Både til voksne og børn står der dedikerede trænere klar til at tage imod nye.

Som noget nyt introducerer klubben nu også begrebet ”o-ven”. En o-ven er en slags mentor, der på opsøgende vis kommer og spørger, om man kan hjælpe en i gang. Det er sat i system, hvem der tager sig af hvem.

Johnny Skovsgaard er overbevist om, at den gode modtagelse han fik, dengang han begyndte, er en af grundene til, at han den dag i dag stadig er medlem af klubben:

”Orienteringsløb er jo et langt stykke hen ad vejen en individuel sport, så det sværeste er at få et socialt netværk i klubben. Det er vigtigt, at man som nyt medlem føler sig set og mødt af de etablerede medlemmer. Ikke bare første gang, men også de efterfølgende gange man kommer til træning. Selvom vi alle kommer for at løbe orientering, så er det sjovt nok alle udenomstingene, der gør, om man føler sig velkommen eller ej.”

I dag er han selv blevet en af dem, der griber fat i nye medlemmer og snakker med dem:

”Jeg plejer at spørge til, hvordan de vil tage forskellige poster. Og så er det altid en god indgangsvinkel at snakke med dem om banen efter et løb.”

Fra Orientering 01, 2012: Mini-SUT’erne styrer i Søllerød

Mini-SUT’erne styrer i Søllerød
(Tekst: Tommy Heisz)

Januarkulde og mørke skal da ikke holde en tilbage fra at træne orientering. Heller ikke selvom man er en af de mindste. Søllerød OK har stor succes med det nye koncept Mini-SUT, der er målrettet de 6-10-årige.

Søllerød OK er en klub, der er kendt for at gøre meget for de unge. SUT (Søllerød Ungdoms Team) har længe været en succes, og nu er der kommet et nyt skud på stammen, nemlig Mini-SUT, der henvender sig til de mindste orienteringsløbere.

Med en gruppe engagerede forældre og andre frivillige i maskinrummet startede det nye koncept op denne vinter, og det er allerede blevet en stor succes. Som man kan se på billederne her på siden, var der både plads til dyb koncentration, højt humør og hyggeligt samvær, da der den første mandag i januar var træningssamling for de mindste.

Vi fik en snak med Anne Kaae-Nielsen, en af initiativtagerne om det nye initiativ:

 

Hvorfor startede I Mini-SUT?

Vi manglede sådan et tilbud til de mindste. Vores ungdomstilbud er meget velfungerende, men det er nødt til at foregå på et vist niveau, hvis der skal være noget i det for dem, der er med. Derfor har der manglet det lidt mere rummelige, lidt mere legende, til de helt små. Det tilbud, vi har lavet nu, henvender sig til de 6-10-årige. Mange af dem har svært ved at holde sig vågne til den almindelige ungdomstræning, og flere mangler også den basale kortforståelse, det trods alt kræver at være med der.

 

Hvad udsættes de så for i stedet?

Vi har gjort en del ud af at udvikle nogle øvelser specifikt til dem. Her har vi blandt andet fået hjælp af Søren Larsen (også kendt som Skildpadden, red.), der har stor erfaring med, hvordan man kan lege orienteringsløb ind. Vi kører det kun en gang om måneden. De små møder op samtidig med SUT’erne, men har så sin egen træning i en time. I løbet af den time bliver de kun udsat for tre ting: Opvarmning, en øvelse og til sidst en bane. Øvelserne er ikke for ambitiøse, men vi har alligevel valgt, at de skal give dem en fornemmelse for, hvad rigtig orienteringsløb er. Det skal ikke bare være et legetilbud. Det kan for eksempel være øvelsen, hvor vi stiller en masse hvide stole op, som de skal navigere imellem. Vi kalder det kegleløb, og det er sådan en fin øvelse, hvor de blandt andet lærer at vende kortet rigtigt. Nogle af dem er vildt dygtige til det allerede, og det var ellers noget, de kunne have svært ved før.

Og så slutter de af med at løbe på en rigtig bane. Ved den tid kommer de lidt større børn tilbage fra skoven, og så kan nogle af dem godt lide lige at løbe en runde til med nogle af de små. Det er både sjovt og motiverende for Mini-SUT’erne. De større børn hjælper også nogle gange til med at lægge banerne.

Når det hele er overstået, får vi lun saft og et stykke brød. Det er hyggeligt lige at samles og runde af.

 

Hvad siger børnene til det?

De er meget begejstrede, og de glæder sig til næste gang. Der er selvfølgelig stor forskel på dem i den alder, men generelt giver de alt, hvad de har og er meget ivrige efter at lære noget. Vi gør meget ud af ikke at terpe det med kortene, men hvis nogen viser nysgerrigheden, så skal de også have svar på alle deres spørgsmål. Og så holder vi jo ellers øje med, hvornår der er nogen, der er klar til at tage skridtet op til SUT’erne.

Fra Orientering 01, 2012: Legende træning for de yngste (Silkeborg OK)

Legende træning for de yngste
(Tekst: Henriette Baun)

De yngste løbere elsker at lege og skal ikke bare have en tillempet kopi af den almindelige ungdomstræning. Sådan opstod ’Junior ATK’ i Silkeborg OK for to år siden på Mette Jørgensens initiativ. Hendes arbejde med de yngste løbere indbragte hende for nylig titlen som Årets Træner 2011.

Døren til klubhuset når kun lige at lukke i, før endnu en ungdomsløber griber fat i håndtaget og skubber den op. Det er tirsdag i Silkeborg Orienteringsklub, og klokken er snart 17.45. På det tidspunkt samles løberne og får instruktion til dagens ungdomstræning. Bagefter går turen ud til skoven, og efter træning er der kage i klubhuset. Sådan foregår det 40 tirsdage om året, hvor fremmødet typisk er på 30-35 ungdomsløbere.

Cirka en tredjedel af løberne får instruktion fra årets træner 2011, Mette Jørgensen. Hun er Junior ATK-træner. Junior ATK i Silkeborg OK er et særligt tilbud for de yngste og nyeste ungdomsløbere. De fleste er mellem 8 og 12 år og løber enten en begynder eller let bane.

”Til junior ATK prøver jeg med forskellige lege at lære børnene kortfarver, at retvende kortet og vænne sig til skoven. De nyder, at der er lavet noget specielt til dem,” fortæller Mette Jørgensen.

O-løb er faktisk svært

ATK er en forkortelse for Aldersrelateret Trænings Koncept. Navnet er inspireret af DOF/Team Danmarks udviklingsprojekt, som Silkeborg OK har været tilknyttet med ungdomsløbere over 13 år. I den forbindelse så Mette Jørgensen et behov for, at klubben også målrettede træningen for de yngste og nye ungdomsløbere. Derfor tog hun initiativ til at lave Junior ATK.

”Det er vigtigt, at der er noget sjovt for de yngste til tirsdagstræningen. Og det er også vigtigt, at vi er nogle, som forstår, hvor svært det faktisk er at lære at løbe orienteringsløb. Uanset om man starter som 10-årig eller 14-årig. Altså at der ikke er noget, som helt giver sig selv, når man starter,” siger Mette Jørgensen. Hun genoptog selv interessen for orienteringssporten i 2007 efter en pause på 21 år.

”Udlicitering” af ungdomsarbejdet

Sammen med sin søn meldte Mette Jørgensen sig ind i Silkeborg Orienteringsklub i 2008. Klubben har i dag lidt over 60 ungdomsløbere ud af et samlet antal medlemmer på 280. Og ildsjæle blandt medlemmerne har stor betydning for, at klubben udvikler sig. Det understreger Mogens Hagner, der er ungdomsformand i Silkeborg OK. Han fortæller, at klubben har flere ligesom Mette Jørgensen, der gør en masse for ungdomsafdelingen. Men samtidig er klubben opmærksom på ikke at lade ildsjælene stå alene med opgaverne. Derfor sørger ungdomsafdelingen for at ”udlicitere” en lang række opgaver til medlemmer og forældre. Det drejer sig for eksempel om postudsætning og indsamling, trykning af kort og madlavning til fællesspisning, som ungdomsafdelingen har én gang om måneden. Cirka 50 af klubbens medlemmer og forældre varetager store og små opgaver i forbindelse med ungdomsarbejdet.

Trænerkursus var en øjenåbner

Det var også sådan, at Mette Jørgensen blev engageret i klubarbejdet. I starten hjalp hun mest med praktiske ting, når hun tog med sin søn til ungdomstræning. Sidenhen kom hun med i ungdomsudvalget, hvor hun lige så stille tillod sig at gøre mere ud af træningen for de yngste løbere.

”Det skal være sjovt og må også godt være lidt anderledes”, lyder Mette Jørgensen råd til andre klubber, når det gælder om at målrette træningen til de yngste løbere.

Ideer og gode råd til træning for de yngste er mange. Mette Jørgensen har dog skullet vænne sig til trænerrollen. Hun synes nemlig ikke, at det er ret mange år siden, hun selv var på begynderniveau.

Men på DOF’s trænerkursus og seminar sidste vinter fandt hun ud af, at man sagtens kan byde ind med ideer og få inspiration fra andre, selvom man ikke er ekspert i orienteringsløb.

”Jeg kan kun opfordre andre til at tage med på de kurser. Selvom man ikke har en DM-medalje hængende derhjemme, kan man stadigvæk blive en god træner.”

BOKS 1:

Populær træningsleg for de yngste

Pointløb, tagfat eller stafet er nogle af de legende træningsformer, som Mette Jørgensen har på programmet til Junior ATK i Silkeborg Orienteringsklub. Om vinteren foregår en af de populære træningslege med pandelamper på. Mette Jørgensen fortæller:

”Hver løber får fire stænger med emit-enheder, som de skal sætte ud i skoven tæt ved klubhuset. Herefter får de en emit-brik hver, og skal så løbe ud i skoven og stemple så mange af posterne som muligt på ti minutter uden at blive fanget. Det er de voksne, som forsøger at fange løberne. Hvis man bliver fanget, så har fangeren også en emit-enhed, som skal stemples. Og bagefter skal man hen til en befrier-post for at blive befriet. Når man er blevet befriet, fortsætter man med at stemple poster. Den træningsleg synes løberne stadig er rigtig sjovt. Så drøner de bare rundt i skoven og får lært at hoppe over grene og løbe igennem krat og snige sig væk fra de voksne.”

Prøv den til næste ungdomstræning.

BOKS 2:

Mette Jørgensen fra Silkeborg Orienteringsklub blev Årets Træner 2011. I indstillingen skrev klubbens ungdomsformand blandt andet: “..på Mettes initiativ valgte vi at fokusere på de yngste løbere, så det tilbud de får, ikke bare er en tillempet kopi af den træning, der tilbydes de ældre.” og “Mette har givet gruppen egen identitet”.

OK GORM: Spørgeskema til medlemmerne med klubbens opgaver

OK GORM har i flere år med succes anvendt et spørgeskema, hvor klubbens medlemmer sætter kryds ud for de funktioner, de gerne vil bidrage med. Hent skemaet fra 2011-12 her (Word-dokument):

http://old.findveji.dk/uploads/Spørgeskema-2011-2012.doc

Skemaet har ifølge klubbens formand Grethe Buch givet en række fordele. Hun har disse bemærkninger:

–          At det er godt at præsentere det personligt første gang – kan godt virke overvældende, og man ved ikke hvad opgaverne indeholder

–          At det er godt at udlevere det i den aktive sæson, således at man kan ”efterlyse” besvarelser ved den ugentlige træning

–          At vi har fået frivillige til opgaver, vi ikke lige ville have spurgt dem om (havde ikke umiddelbart spottet ønsker, kompetencer)

–          At det er en god måde at få nye medlemmer integreret i det frivillige arbejde

–          At man kan overskue opgaver, når det er et år frem, man melder sig for

–          At vi sparer tid ift. at spørge på opgaver – og at det er motiverede hjælpere, der selv har meldt sig til opgaven

–          Synliggør det frivillige arbejde

Skemaet har været uddelt i papirudgave, men OK GORM har planer om, at det på sigt bliver en elektronisk udgave.

 

 

100 gode råd til kommunikationsarbejdet i orienteringsklubben

Dansk Orienterings-Forbunds (DOF) udviklingskonsulenter har mødt en stor efterspørgsel efter at få inspiration til kommunikationsarbejdet i de danske orienteringsklubber. I ét dokument har vi samlet 100 punkter, som klubberne frit kan lade sig inspirere af i kommunikationen såvel internt som eksternt:

Hent dokumentet her: http://old.findveji.dk/uploads/100-raad-til-kommunikationsarbejdet.pdf

De 100 punkter dækker i alt 10 overordnede kategorier:

 • KOMMUNIKATION GENERELT
 • ORGANISERING AF KOMMUNIKATION I KLUBBEN
 • PRESSEARBEJDE
 • MARKEDSFØRING OG TRYKTE MATERIALER
 • INTERN KOMMUNIKATION
 • FORENINGSADMINISTRATION VIA NETTET
 • HJEMMESIDEN
 • SOCIALE MEDIER
 • VIDEOPRODUKTION (TIL NETTET)
 • MOBILEN

Derudover er der et supplerende punkt, der hedder ”LÆS MERE”.

Oplæg fra DOF’s kommunikationskursus 2012

Dansk Orienterings-Forbund afholdt i januar 2012 et kommunikationskursus for danske orienteringsklubber. Find de spændende oplæg her:

Pressearbejde i klubben: Nyhedskriterier og gode cases. Oplæg ved Lars Hestbech, kommunikationskonsulent i Danmarks Idræts-Forbund. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/PR-LarsHestbech.pdf

Kommunikation i OK Roskilde – et prioriteret område med særskilt udvalg. Oplæg ved Hanne Møller Jensen, formand for kommunikationsudvalget i OK Roskilde. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/KommunikationOKR-HanneMJensen.pdf

Hjemmesiden – fra strategi til udvikling. Case med OK Pans nye hjemmeside (opbygget med cms-systemet Joomla). Oplæg ved Henrik Leth Jørgensen, webansvarlig i OK Pan. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/OKPanhjemmesideHenrikLeth.pdf

Video på nettet i praksis. Optagelse, redigering og formidling. Oplæg ved Keld Hedal, rutineret videoamatør. Hent oplæg som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/Video-KeldHedal.pdf

Seks oplæg fra udviklingskonsulent Martin Hedal:
Hvad er god kommunikation? Hvorfor er det vigtigt at prioritere kommunikation i klubben?
Intern kommunikation: Mange kommunikationskanaler!
Gode råd om hjemmesiden: Brugervenlighed, design, tekst, fotos, CMS-systemer mv.
Nye muligheder: Mobilen og levende billeder vinder frem.
Markedsføring og synlighed – case med ’Find vej i Danmark’-dagen.
Sociale og organisatoriske webmedier. Introduktion til gratis værktøjer og betalingsværktøjer.
Hent den samlede præsentation af de seks oplæg som pdf her: http://old.findveji.dk/uploads/Kommunikationskursus-MartinHedal.pdf

Silkeborg Orienteringsklub: Samtidig træning for både ungdoms- og voksenløbere

Bidrag fra Dorthe Hansen, Silkeborg Orienteringsklub:

Silkeborg Orienteringsklub har gennem rigtig mange år haft ungdomstræning om tirsdagen. Der er baner, der dækker fra begynderniveau til svær niveau. Som regel er der også o-teknisk moment indlagt på mellemsvære og svære baner.
For nogle år siden besluttede vi at tilbyde de voksne klubmedlemmer at deltage i tirsdagstræningen.
Det har vist sig at være en rigtig god ide, idet der således er tilbud til alle familiemedlemmer samme dag.
Vi har delt instruktionen op i 3 grupper:

 • junior ATK, begynder og lette baner for u-løbere,
 • ATK, mellemsvære og svære baner for u-løbere
 • voksne, dækker alle sværhedsgrader.

Vi har fortsat almindelige træningsløb torsdage/lørdag, hvor alle også er velkommen.
Vi oplever at tirsdagstræningen giver nye medlemmer mulighed for at skabe sociale relationer og for at kære mere orienteringsteknik.

Hvert forår afholder vi introduktion på 3 tirsdage – her koordinerer vi også, så der er introduktion både for børn/unge og for voksne samtidig.

Ansøgning om midler til rekrutteringsevents (Horsens OK)

Horsens OK har med succes søgt kommune og fonde om midler til rekrutteringsevents. Læs klubbens ansøgning forud for ‘Find vej i Åbjergskoven’ (foråret 2011) her:

Ansøgning om støtte

Horsens Orienteringsklub vil gerne præsentere vores sport for endnu flere motionister i og omkring Horsens. Det vil vi gøre med en kampagne fra 30. april 2011 til 7. juni 2011. Her vil der være  8 arrangementer i Horsens og tæt på Horsens, hvor der er mulighed for at prøve orientering med kyndig instruktion fra klubbens frivillige hjælpere.

Arrangementerne er åbne for alle. Men vi satser meget på familier med børn. Vi ved der er et stort marked her og ønsker om at hele familien kan dyrke sport og motion enten sammen eller på samme tidspunkt. Kort sagt et ønske om fællesskab i fritiden.  Her er orientering et godt tilbud. Normalt er der nemlig flere forskellige ruter og længder at vælge imellem.  Man kan derfor vælge nøjagtig den rute som passer til den enkelte og man kan vælge at gå eller løbe, alene eller flere sammen.

Vi starter lørdag den 30. april med at indvie vores find vej i Åbjergskoven i Horsens. Her er der opsat faste poster, som kan benyttes gratis året rundt ved hjælp at et kort over skoven, som kan hentes gratis på hjemmesiden. Efterfølgende har vi 7 arrangementer som vi gratis tilbyder alle interesserede. Vi håber med en kampagne indeholdende flere tilbud i foråret at kunne få interesserede til at komme mere end blot 1 gang, og dermed få interesse for vores sport, som dyrkes hele året i den  dejlige natur. Det nyskabende er altså her en serie af tilbud.

Men det er naturligvis ikke uden udgifter for klubben med en sådan kampagne. Vi arbejder med et budget op til kr. 51.000.

Først og fremmest skal vi selv ved frivillig og ulønnet arbejdskraft have tegnet et kort over de områder vi skal bruge. Disse udgifter udgør  kr. 10.000.

Hver deltager får udleveret et kort med de poster der skal findes. Her er udgifterne kr. 2.000.

Vi vil også gerne gøre reklame for kampagne via annoncering, plakater, flyers, brochurer og anden reklame. Her anslår vi udgifterne til at være kr. 29.000

I klubben vægter vi sundheden højt, og vil gerne afslutte vores arrangementer med frugt og væske.

Her anslår vi udgifterne til kr. 2.000.

En kampagne kræver også indkøb af nyt materiel bl.a. tidtagningsudstyr. Det er et stort hit hos børnene, at man efter løbet får en strimmel med tiden på. Her vil udgifterne være kr. 5.000.

Og til sidst vil vi gerne belønne de deltagere som kommer flere gange med en lille præmie. Her anslår vi udgifterne til kr. 3.000.

Vi satser stort med denne kampagne og får hjælp af en nyansat konsulent i vores forbund. Men allerede nu er vi i gang med planlægningen og håber på økonomisk støtte så vi kan nå vores mål.

Horsens Orienteringsklub har ca. 250 medlemmer og har fast ugentlig træning med egne uddannede trænere. Derudover arrangerer vi løb hver lørdag året rundt i skove i nærheden af Horsens. Vi har løbere på ungdomslandsholdet og har deltagere med på Sportscollege Horsens, som er en del af Horsens Kommune som Eliteidrætskommune. Vi har en stor ungdomsafdeling og egen Veteranafdeling med 40 deltagere. Vi arrangerer mange løb for skoleelever og andre interesserede, idet vi gerne vil præsentere vores herlige sport for så mange som muligt, men det kræver altså at vi har mange frivillige hjælpere i klubben.

Men nu håber vi med en mere målrettet kampagne at få endnu flere til at vise interesse for vores sport.

Formand
Lars Sørensen
Horsens Orienteringsklub

 

Fra ‘Find vej i Anneberg’ til orienteringsløber i Holbæk OK

Brian Bech fra Holbæk OK blev opmærksom på orientering gennem ‘Find vej i Danmark’ – læs her den spændende fortælling om hans vej fra ‘Find vej i Anneberg’ til Holbæk OK:

Jeg er en inkarneret løber, 44 år, og har altid elsked at løbe i naturen. Ad den vej har jeg ofte løbet på diverse hjertestier, især Grønnehave skoven ved Nykøbing Sjælland.

Efter et løb en dag tænkte at jeg ville søge på om der måske var en længere hjertesti på den nærliggende Anneberg skov. Så jeg søgte på Anneberg skov på nettet.

Under denne søgning kom der noget der hed: find vej i…….. og herunder var der så Anneberg skov og Eriksholm skov. Det valgte jeg at læse lidt om. Det var en beskrivelse af nogle faste orienterings poster i de 2 skove og man kunne printe ruter og vejledninger ud og ad den vej selv prøve kræfter med orienteringsløb.

Jeg valgte at printe alle ruter ud, så havde jeg dem jo.

3 dage efter var jeg besluttet på at prøve, jeg havde valgt en begynder rute 3,5 km. jeg kunne jo altid løbe en alm. trænings rute bagefter.

Post 1 og 2 gik rigtigt godt, men pludselig stod jeg ved post 5. Jeg var simpelthen løbet forbi 3 og 4. Tilbage og finde dem også, og så afsted igen i rigtig retning.

Jeg havde brugt endomondo til at trække mig selv, efter endt løb havde jeg løbet 5,1 km og brugt 35 min. Jeg var sikker på at der var noget galt i rute beskrivelsen, den sagde jo 3,5 km.

Jeg syntes dog at det havde været sjovt så jeg tænkte om der mon var en orienterings klub i Holbæk. Det var der og Holbæk Orienterings Klub blev kontaktet. Vi aftalte et møde og om ca. 7 dage skulle jeg med dem ud og prøve orientering. Jeg havde dog fået blod på tanden og valgte at prøve en mellemsvær, bare så man var lidt forberedt.

Den valgte rute sagde 5,1 km. Jeg havde en time inden jeg skulle på job (lige ved siden af) 50 minutter efter start  løb jeg mod bilen, 3 poster “manglede” tiden var gået og endomondo sagde 8,3 km. Og jeg var flad. Det var på tide at få hjælp fra Holbæk Orienterings klub.

Da dagen kom og jeg skulle mødes med Bjark fra Holbæk Orienterings Klub, til noget der hed Roskilde 3 dages, var det med en forventning om at møde 20-30 mennesker i en skov nær Osted. Der var godt nok mange biler, men hva’…

Jeg må have lignet et kæmpe spørgsmålstegn da jeg gik ind i skoven, jeg tror at jeg mødte  omkring 60-70 mennesker og der kom hele tiden flere.

Bjark gav mig en kort instruktion, grinede med på min historie om løbet i Anneberg skoven, og hjalp mig med forståelse af hvordan et kompas virker. Og så skulle der løbes…..

Hold da op, kortet var i farver, Bjark beskrev de forskellige betydninger af symbolerne på kortet. Og jo, det gjorde det hele lidt mere forståeligt, jeg løb og fortalte hvorfor jeg valgte den rute jeg valgte og Bjark nikkede og vejledte med hvilke hjælpemiddler skoven gav mig  “-se åen, stor sten, sten sætning osv.” Pludselig sagde Bjark at alt gik rigtigt godt, men hvad med at vi prøver at løbe på tværs, gennem skoven og så bruge de vejledninger der er i skoven, ud over stierne ? Pludselig løb jeg rigtig orientering………….. og nu blev orientering rigtig sjovt.

Jeg har siden deltaget i alle 3 løb under Roskilde 3 dages, en divisions match, et træningsløb og et klub mesterskab.

Orientering bliver bare mere og mere en sport for mig, jeg kommer stadig i skoven og pludselig løber jeg ikke kun mod uret, men også i samarbejde med med naturen. Jeg træner stadig på fastpost systemet i Anneberg, det går meget bedre nu, og selv ved løb i skoven nær min bopæl prøver jeg at orienterer, ved at have øjnene på de hjælpemiddler naturen har givet.

 

Breddeudvalgets idékonkurrence 2009

Dansk Orienterings-Forbunds breddeudvalg udskrev i 2009 en idékonkurrence, som affødte flere spændende idéer. Læs bl.a. om:

 • Markedsføring af Veterankredsmatchen
 • Påskeløb med aktiviteter for børn og unge
 • “Sund idræt i byen” i Horsens
 • Biografreklame om orientering
 • Åbenhed over for andre foreninger og løbsformer
 • Udvidelse af medlemsbegrebet en ‘friløber’
 • Faste poster i skolen (forløberen for ‘Find vej i Skolen’)
 • Applikation med live-resultater ved stævner.

Du finder dokumentet her:

Click to access Idekonkurrencen2009.pdf

City-orientering i København

Lyngby Orienteringsklub arrangerer hvert år CityOrienteringsløb i København. Læs mere på www.city-o.dk.

Flere andre klubber har – bl.a. gennem ‘Find vej i Danmark’ – haft succes med løb i selve byen (bl.a. som fotoorientering).

SkovCup – orienteringsløb for børn og unge

SkovCuppen er en række  orienteringsløb for børn og unge med tilmelding på dagen. Forældrene er velkomne til at løbe med. Bag SkovCuppen står en række sjællandske klubber. Se mere på:

www.skovcup.dk

I SkovCup kan man:

– komme så mange gange man har lyst.
– løbe den eller de baner man har lyst til.
– hygge sig med andre efter løbet.
– få lidt at spise og drikke.
– få en flot præmie til det sidste løb, hvis man har været med mindst fire gange.

Oplæg/øvelser fra voksenkurser (V1, V2, V3 og V4)

Vi har samlet en række af øvelserne/oplæggene fra teknikkurser rettet mod voksne: V1, V2, V3 og V4.

Brug gerne materialet som inspiration til øvelser og i den tekniske undervisning i klubben:

Voksen 1
PDF: http://old.findveji.dk/uploads/V1_FEB11.pdf
PPT: http://old.findveji.dk/uploads/V1_FEB11.ppt
Timeplan til inspiration: http://old.findveji.dk/uploads/Timeplan_V1_2011.pdf

Voksen 2
Generelt, PDF: http://old.findveji.dk/uploads/V2_Amager.pdf
Ledelinier, PDF: http://old.findveji.dk/uploads/V2_LL_Jelling.pdf
Ledelinier, PPT: http://old.findveji.dk/uploads/LedelinierDOFfeb2010.pptx
Kurveorientering, PDF: http://old.findveji.dk/uploads/KurveorienteringV2nov2013.pdf eller http://old.findveji.dk/uploads/V2_Kurve_Jelling.pdf
Kurveorientering, PPT: http://old.findveji.dk/uploads/KurveorienteringDOFfeb2010.pptx eller http://old.findveji.dk/uploads/KurveorienteringV2nov2013.ppt

Voksen 3
Generelt, PDF: http://old.findveji.dk/uploads/V3_Jelling.pdf
Generelt, PPT: http://old.findveji.dk/uploads/Voksen3.ppt
Kurveorientering, PDF: http://old.findveji.dk/uploads/KurveorienteringV3nov2013.pdf
Kurveorientering, PPT: http://old.findveji.dk/uploads/KurveorienteringV3nov2013.ppt

Voksen 4 (natløb)
PDF: http://old.findveji.dk/uploads/V4MinikursusNatloeb.pdf
PPT: http://old.findveji.dk/uploads/V4MinikursusNatloeb.ppt
Bane til diskussion: http://old.findveji.dk/uploads/NatkursusbaneDiskussionsoplaeg.pdf

Sådan kommer Aabenraa Orienteringsklub meget i medierne – bruger bl.a. Kultunaut.dk

I det sønderjyske er Aabenraa Orienteringsklub (Aaig) rigtig gode til at komme i medierne.
Se f.eks. http://www.orientering.dk/sonderborg/Tr_i_Soegaard.pdf og
http://www.tvsyd.dk/artikel/78961:Go-Weekend

Finn Hove fortæller om baggrunden for succesen:
“Det startede for at par år siden hvor jeg kom lidt tættere på bestyrelsesarbejdet og medbragte min erfaring fra spejderbevægelsen og mit virke som virksomhedskonsulent. Den først forudsætning for at få flere medlemmer (”sælge mere”), er at man er kendt og at alle i
byen ved, hvordan man bærer sig ad med at komme i skoven.

Den korte udgave af opskriften er: Vedholdenhed i lang tid + lær journalisterne at kende personligt.
Mere konkret:
Sammen med Sønderborg OK laver vi (jeg) pressemeddelelse med gode fotos (egne, Preben
Schmidts, Ole Thisteds, Torben Utzons), før og efter alle begivenheder. Regel: én
pressemeddelelse om måneden. Resulterede blandt andet i at journalist og fotograf fra Jyske
Vestkysten stillede op, da vi lavede DM Nat i 2009. Gav en helsides featureside.
http://www.kultunaut.dk/ er opdateret med alle træningsløb.
Aabenraa Lokal TV: Jeg kender dem indgående fra mit arbejde i bestyrelsen (”noget for noget”).
TV Glad reflekterede på vores pressemeddeles om introløb, og jeg kender stationslederen personligt
via Aabenraa Lokal TV.
DR Syd: reflekterede på Kultunaut, og jeg har skabt kontakt til journalisten i anden sammenhæng.
TV Syd: reflekterede på Kultunaut.
Anbefaling – få jeres arrangementer med på www.kultunaut.dk

Molboløb i Søllerød

Knapt 700 deltagere var med mindst én gang ud af ti mulige ved Søllerød Orienteringsklubs
Molboløb i vinteren 2010/11. På hjemmesiden www.molboloeb.dk står der bl.a. om de åbne løb:

“Løbene er en form for orienteringsløb, hvor der dystes på paratviden. Ruterne i skoven er tilrettelagt så flest mulig – store som små, øvede som uøvede kan deltage. Alle og enhver er velkomne. Man behøver ikke være medlem af en orienteringsklub for at deltage. I folkemunde kaldes løbet også ‘De 10 søndage i januar’.”

Læs mere på www.molboloeb.dk

Firma-O-Løbet i Ballerup

Anette Bonde fra Ballerup OK fortæller om klubbens pr-tiltag med en tilbagevendende orienteringsevent for virksomheder:

”Det har givet en del nye løbere til sporten i gennem tiden. F.eks. mig. Jeg tror, at der er basis for at andre klubber laver lignende arrangementer i deres nærområder. Søllerød med Molboløbene og Lyngby Ok med City-orienteringsløbet har også fat i den lange ende. Vi tjener ikke noget på det, men det er sjovere end at lave motions-/cykelløb.”

Læs mere her:

http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=4727

Tre gode øvelser med få poster og mange stræk

Rolf Andersen fra Amager Orienteringsklub har meget detaljeret nedskrevet et sæt af træningsøvelser med få poster og mange stræk.

DRAGEN med brug af fire poster
STJERNEN med brug af fem poster
DIAMANTEN med brug af seks poster

Hent øvelserne her:

Click to access faaposter-mangestraek.pdf

Idé: Faste poster på energiselskabernes bokse

Udviklingskonsulent Gert Nielsen kom i 2009 på denne idé, som bl.a. i ‘Find vej i Danmark’-regi kan have et stort potentiale:

Over alt i det ganske danske land har vores energiselskaber opsat bokse med unikke numre. Det er jo ”faste poster”, som kan udnyttes til motionsorientering i byerne! Læs oplægget her med et fiktivt setup i Allerød:

Click to access DONG-motionsorientering.pdf

 

Idrættens Vidensbank

Idrættens Analyseinstitut samler idrætsrelaterede analyser i en meget omfattende vidensbank:

http://www.idan.dk/vidensbank/

Debat: Foto-orientering contra faste poster

Af Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub

Foto-orientering – Stationære poster
Enten/eller – Både/og

Med nedenstående vil jeg gerne opfordre DOF til at rejse en debat om stationære poster contra foto-orientering.

Min hovedkonklusion er at alle økonomiske og menneskelige ressourcer sættes ind på at oprette så mange fastpostbaner som mulig, mens fotoorientering neddrosles til et minimum.

Fordele ved foto-orientering:

 • Kan især bruges, hvor der ikke er gode betingelser for at anbringe faste poster, f.eks. i storbyer.
 • Giver en god variation i det vi forstår ved orienteringsløb.
 • Gør sporten synlig, da foto-orientering kun bør foregå i beboede områder(byer).
 • Giver temmelig sikkert større tryghed hos børn, som måske kan være lidt bange for skoven.
 • Er billigere at etablere end faste poster.

 Ulemper ved foto-orientering:

 • En foto-orienteringsbane kan højest bruges 1-2 gange, inden fotografierne bliver for kendte.
 • Man får ikke altid en kontant afregning, når man står, hvor posten skal være. Fotoet kan være vanskelig at identificere, for man er jo ikke helt sikker på, at man står det rigtige sted.
 • Dette kan til dels afhjælpes, hvis man bruger meget tydelige og letgenkendelige fotos.
 • Det kan være svært at lave svære baner med foto-orientering. På en 3 km svær sprintbane med fotos, er det dog lykkes mig at nå en minimum løbslængde på 5,5 km ved at udnytte kortets ”fælder”.
 • Ligner ikke ”rigtig” orienteringsløb.
 • Der skal medbringes skriveredskab.


Uden særlig betydning for om det skal være foto eller stationære poster:

 • Korttegningstiden er ens.
 • Om du skal sætte faste poster ud eller lave en side med fotos tager stort set lige lang tid.
 • Salg/udlevering af kort er ens.
 • Hjemmesidearbejdet er ens.
 • For skoler vil arbejdet være ens, men der skal mange baner og kort til før foto-orientering kan bruges mange gange. Hvis der er opsat tilstrækkelig med faste poster, vil skolen altid have baner nok. 

I Herning lavede vi tre baner, hvor vi satte de samme 40 fotos på bagsiden af kortet. Det gjorde arbejdet lettere som arrangør, men sværere for løberne, som jo havde mange fotos, de ikke skulle gennemse. Der bør dog altid være flere fotos, end der skal anvendes. Ellers bliver de sidste poster for lette at identificere.


Fordele ved stationære poster:

 • Der kan laves uendelig mange forskellige baner, især hvis postantallet er rimelig stort.
 • Det er let for skolen at gå til.
 • Ved brug af klippetænger, skal der ikke medbringes skriveredskab.

Ulemper ved stationære poster:

  • Jo flere poster, jo mere arbejde med at vedligeholde posterne. Da de stort set kun er opsat for at lette skolernes tilgang til orientering, vil det være helt naturligt, at skolen ”pålægges” vedligeholdelsesopgaven. I Hernings 20 områder foretages den også af: Kommunen, Turistforeningen, Naturstyrelsen, Beredskabet, Orienteringsklubben (ikke skolekort).
  • Udgifterne til poster er meget større end ved foto-orientering. Til  gengæld kan de bruges i mange år.

Udviklingsarbejde:

Jeg vil gerne opfordre forbundet til at udvikle metoder, hvorpå man kan skilte i byer på steder, hvor der ikke kan opsættes en normal stationær post.

 • Det kunne være klistermærkepost til at sætte indvendig på et vindue.
 • Det kunne være klistermærkepost til at sætte udvendig på et vindue eller en anden glat ting.
 • Det kunne være et metalskilt til påskruning.
 • Det kunne være …….
 • Skiltene indgår i det skilteprogram man kan bestille.
 • Skiltene skal vel nok være i de sædvanlige find vej i farver, selv om rød/hvide vil være mere synlige.

Denne henvendelse skal kun betragtes som et indlæg i en forhåbentlig kommende debat om brug af foto-orientering contra stationære poster.

Det er mit helt klare indtryk, at alle der arbejder med disse ting, udfører et særdeles seriøst arbejde.

Medlemsundersøgelse 2009

Som arbejdsredskab frem mod vedtagelsen af Dansk Orienterings-Forbunds Vision2015 foretog forbundet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund i 2009 en medlemsundersøgelse. Læs de interessante resultater her:

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/medlemsundersoegelse.pdf

Vision2015: Orientering skal være let at GÅ til og gå TIL

Klubberne i Dansk Orienterings-Forbund vedtog på repræsentantskabsmødet i 2010 en Vision2015. Den indeholder ikke mindst budskabet om, at orientering både skal være let at GÅ til og gå TIL.

Den består af et overordnet dokument, der beskriver den samlede vision samt skemaer for indsatserne under de enkelte delstrategier:

Læs i øvrigt mere om arbejdet bag visionen på: http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/

Og læs Hvidbogen, som også var et resultat af det strategiske udviklingsarbejde: http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/Hvidbog_2-0.pdf

Erfaringer og anbefalinger vedr. Familie- og Motionsorientering

I samarbejde med Allerød Orienteringsklub afviklede udviklingskonsulent Gert Nielsen i januar 2011 en række Familie- og
Motionsorienteringsløb i Ravnsholt Skov i Nordsjælland.

På den baggrund er her samlet en række anbefalinger til klubber, der vil i gang med Familie- og Motionsorientering – fx i
forbindelse med Find vej i …-events og efterfølgende rekrutteringsaktiviteter. Læs erfaringerne her:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/erfaringer2011.pdf

Anbefalinger: Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Fem sider med erfaringer fra 11 ‘ATK-klubber’ om rekruttering og fastholdelse. Erfaringerne er indsamlet af udviklingskonsulent Gert Nielsen i 2010:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/anbefalinger.pdf

Hæftet ‘Orientering i skolen’ (Naturløbet)

‘Orientering i skolen’ har til formål at fremme interessen for orienteringsløb hos børn og unge i skolen og foreningerne samt at give idrætslæreren mulighed for inspiration til orienteringsaktiviteter i idrætsundervisningen. Ud over selve idrætten orientering, så kan hæftet anvendes bredt til tværfaglige aktiviteter, hvor andre fag end idræt involveres.

Se mere her: http://www.do-f.dk/o-patruljen/

Download hæftet her: http://www.do-f.dk/o-patruljen/naturloebet_2010_web.pdf

Værktøjer på do-f.dk

Dansk Orienterings-Forbunds hjemmesider rummer mange værktøjer og oplysninger til klubberne (nogle dog af lidt ældre dato). Se bl.a.:

For klubber:
http://www.do-f.dk/forklubber.html 

Vejledninger:
http://www.do-f.dk/dok/vejled/

Uddannelse:
http://www.do-f.dk/dok/udd/

Love og regler:
http://www.do-f.dk/forbund/dok/regel/index.html

Referater:
http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/

Blanketter:
http://www.do-f.dk/forbund/dok/blanket/

For deltagere:
http://www.do-f.dk/fordeltagere.html

For arrangører:
http://www.do-f.dk/forarrangoerer.html

Idékatalog (Breddeudvalget):
http://bredde.do-f.dk/Ide/default.asp

Trænerkataloget

Dansk Orienterings-Forbunds trænerkatalog med nyttig viden og inspiration til brug i dagligdagen som træner indenfor orienteringsverdenen. Der er bl.a. en række øvelser og analyseskemaer:

http://trainer.do-f.dk/

 

Move It-øvelser til fritidsordninger og -klubber

Dansk Orienterings-Forbund deltog i september 2011 i Move It-kampagnen med en otte orienteringsøvelser til fritidsordninger og -klubber, der ikke har et orienteringskort.

105 SFO’er og fritidsklubber var med i kampagnen.Download øvelserne her til fri afbenyttelse:

Pjece til alle nye: Orientering – Lær at finde vej

Alle klubber kan frit erhverve sig et antal eksemplarer af pjecen ‘Orientering – Lær at finde vej’. Det er en introduktionspjece til orientering for nye medlemmer. Pjecen er oplagt at give til nye, der har prøvet orientering en gang eller to.

Bestil hos DOF – eller download pdf-udgaven her:

Click to access LAFV2014_web.pdf

Klub-o-meteret – et udviklingsværktøj til alle klubber

Klub-o-meteret er et udviklingsværktøj, hvor klubbens medlemmer, udvalg eller bestyrelse kan vurdere sig selv på ca. 30 punkter. Det kan eksempelvis bruges som udgangspunkt for en diskussion af fremtidige målsætninger på en klubaften – og gentages år efter år.

Her kan du downloade Klub-o-meteret som pdf- og wordfil:

PDF: http://old.findveji.dk/uploads/Klub-o-meter.pdf

Word: http://old.findveji.dk/uploads/Klub-o-meter.doc

Dansk Orienterings-Forbund tilbyder klubberne at køre en Klub-o-meter-undersøgelse webbaseret – inkl. en “rapport” over resultaterne. Se eksempel her:

https://survey.enalyzer.com/?pid=dec7feg2