Archive for the ‘Motion og Foreningsliv’ Category

Trænerseminar 2016 – Lars Lindstrøms præsentation

Se sportschef Lars Lindstrøms præsentation fra Trænerseminaret d. 19.-20- november 2016 i Vejle:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Traenerseminar2016LL.pdf

 

Klubber i fokus – Tisvilde Hegn OK

Tisvilde Hegn OK har det seneste halvandet års tid arbejdet målrettet med ny mission, vision, målsætninger og organisationsstruktur for at fastholde klubbens position som en af landets stærkeste orienteringsklubber de kommende år.

Klubbens formand Svend Mortensen fortæller nedenfor om Klubudviklingsprojektet, der har været drevet af en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra klubbens bestyrelse og menige medlemmer med Minna Seir, HSOK som lokal konsulent og sparringspartner.

Se mere på: http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubberifokusTHOK.pdf

 

Klubber i fokus – OK Sorø

OK Sorø blev ved Repræsentantskabsmødet i Brøndby d. 5. marts 2016 hædret som årets klub.

Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv begrundede på Repræsentantskabsmødet valget af OK Sorø således:

”OK Sorø er kendetegnet ved at have stærkt fælles ejerskab for klubbens udvikling. Selvfølgelig er der ildsjæle, men man har organiseret sig så klubben på de fleste poster ikke er afhængig af enkelt personer – og det gør det lettere at tage ansvar, og gør at flere føler, at de bidrager.”

OK Sorø – årets klub fortæller om baggrunden for deres succes: http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubberiFokus_OKS.pdf

Udviklingsmatrice for kompetenceudvikling i DOFs Klubber

Vi har udarbejdet et oplæg til en  udviklingsmatrice  primært for stævne- og træner roller. Formålet er at støtte klubberne og medlemmerne i deres udvikling. Idet følgende vil vi komme mere ind på baggrund og detaljer i oplægget.

For at sikre, at det rammer klubbernes behov vil vi gerne have en “høringsperiode” til udgangen af December – så klubberne har fået mulighed for at vende oplægget hjemme I klubberne – og evt. også på de respektive klubleder møder I efteråret.

Baggrunden er 2-fold:

 1. Klubudvikling

I fortalte i klubanalysen i forbindelse med klubudviklingsprojektet at fastholdelse, generationsskifte og flere frivillige var – udover rekruttering – de områder I primært så som udfordringer. Derudover indeholder aftalen med DIF om sponsorering af klubudviklingsprojektet en målsætning om at 25% flere unge involveres I det frivillige arbejde.

Vejen til fastholdelse og generationsskifte går ofte gennem involvering. Involvering kræver ofte oplæring – både sidemands oplæring, men også teoretisk uddannelse. Der er mange forskellige funktioner I klubben, hvor medlemmer kan bidrage – og udvikle sig. Vi har fokuseret på at lave et oplæg til “karrierevejen” for de ledelsesmæssige og tekniske tungere poster.

Der er andre elementer af fastholdelse, generationsskifte og flere frivillige end blot det at udfylde en kompetencematrix for klubben. Men det er et værktøj, der kan hjælpe klubben på vej.

 1. Den gode træning

Vi oplever i disse år en kraftig vækst af børn (og af forældre – dermed nye voksne). En del af disse er vi lykkes med at fastholde – og de er blevet til meget dygtige o-løbere. Hele gruppen spænder utroligt vidt i alder (de mindste er vel 3-4 år) – og dermed stiller det krav til at klubberne beslutter sig for hvilke mål man ønsker sig for træning – både socialt og kompetencemæssigt – og dernæst hvordan disse mål opnås. Trænerne er nøglen – og succes er oftest en kombination af skabelse af fællesskab og sjov/læring på det rette niveau for den enkelte.

Vi tror mange klubber står overfor overvejelser ift at justere på træningsudbuddet i disse år – og her kan udviklingsmatricen måske inspirere. Af samme grund har vi inkluderet matrice for løbere – så klubberne kan reflektere over hvilke ambitioner klubbens medlemmer har.

Oplægget er følgende:

Klubbernes bestyrelser anbefales at indarbejde i deres årshjul en gennemgang af hvor mange og hvilke kompetencer klubben har på den korte og længere bane set I lyset af ambitioner ift. at arrangere konkurrencer, korttegning og træningstilbud – herunder hvordan evt. huller kan lukkes ved hjælp af f.x. følordning / teoretisk træning. Derudover vurderes, hvordan involvering af særligt de unge kan støtte fastholdelse, men også udvikle o-teknisk (man bliver ofte en bedre løber af at kunne lave baner / tegne kort) samt hvordan nye medlemmer eller medlemmer, der ikke p.t. har en frivillig opgave kan involveres.

Det vedlagte forslag indeholder

 • Bestyrelsens årshjul
 • Eksempler på anvendt kompetencematrice
 • Kompetencematrice

Oplægget er relevant for alle klubber – men særligt de der er med I klubudviklingsprojektet, står overfor Generationsskifte eller er med eller har ambitioner om at være med i talentarbejdet.

Høring sker ved indsendelse af kommentarer til Heidi Kristensen, Motion & Foreningsliv I relation til årshjul, Claus Poulsen I relation til uddannelsestilbud og general matrice.

Med venlig hilsen,

Claus Poulsen p.v.a. Mette Steffensen, DOF Akademiet

Jens Jørgen Hansen, Stævne & Reglement

Helge Lang Pedersen, Elite

Heidi Kristensen, Motion & Foreningsliv

Rekruttering via Familieorientering i Kildeholm OK

Det går godt for orienteringsklubben Kildeholm OK i Egedal Kommune i Nordøstsjælland for tiden.

Formanden Eskild Rønne beretter om medlemstilgang, børnetræning, korttegning og nyt Find vej projekt i Frederikssund og ikke mindst oprykning til 5.division i Østkredsen.

Se mere her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Klubberifokus_KOK.pdf

Børnetræningstilbud i OK Vendelboerne

Allan Reiche, OK Vendelboerne i Hjørring fortæller om klubbens børnetræningstilbud, der efter Find vej Dagen 2016 har rekrutteret børn og deres forældre til klubben: http://buu.do-f.dk/log/subpages/OKVendelboerneFokus.pdf

Vækst og fastholdelse i OK Pan Århus

Lone Secher, formand i OK Pan Århus fortæller om Nighttrail, ungdomstræning, klubtræning, fællesspisning, trænere og ikke mindst vigtigheden af ildsjæle, der støtter op uge efter uge i forbindelse med klubbens træninger og sociale liv:

Click to access OKPan_i_fokus.pdf

Frivillighed – 5 gode råd

Stort set al aktivitet i de danske orienteringsklubber bygger på frivilligt arbejde. Det er derfor meget relevant for alle klubber, at beskæftige sig med begrebet “frivillighed” – Motion og Foreningsliv kommer her med 5 gode råd omkring frivillighed:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Frivillighed_5goder%C3%A5d.pdf

Minitræning – 10 gode råd

At starte et børnetræningstilbud op kan ses som en naturlig fortsættelse af klubbernes FindVej / Familieorienteringsevents.

Der er mange måder at gribe det an. I vedlagte gode råd har vi givet et forslag på, hvordan man kan skabe et tilbud for gruppen 4-8 år – der naturligt kan fortsættes med mere orienteringsteknisk træning. Hvis I gerne vil have mere sparring på hvordan I starter op, så kontakt Merete Spangsberg Nielsen (merete.spangs@gmail.com).

Minitræning – 10 gode råd: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Minitr%C3%A6ning_10goder%C3%A5d.pdf

Børnetræning i OK Snab og Allerød OK

Lone Rasmussen, Ulrika Ørnhagen og Charlotte Bergmann deler ud af deres erfaringer med børnetræning i hhv. OK Snab og Allerød OK:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/BUU_Snab_Alleroed.pdf

PLOT i Holbæk Orienteringsklub

Holbæk Orienteringskub har i vinteren 2015/2016 fået 10 % flere medlemmer via deres nye initiativ PLOT = “PandeLampe Orientering Træning”.

Læs mere herom på: http://buu.do-f.dk/log/subpages/PLOT_Holbaek.pdf

Minitræning i Odense Orienteringsklub

Odense Orienteringsklub har succes med ugentlig Minitræning for de 2-8 årige.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektMinitr%C3%A6ningOdenseOK.pdf

Facebook og de Danske Orienteringsklubber – Vejledning

Christian Friis, projektleder på Find vej Dagen 2016 underviste på DOF Akademiet i Ringe i “Facebook – sider, grupper og begivenheder – tips & tricks”.

Christian har efterfølgende lavet en vejledning i brug af Facebook, som kan findes her

DOF Akademiet 2016 – O-service for administratorer og løbsarrangører

Keld Gade, Viborg OKs oplæg findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademiet2016_Oservice.pdf

O-service manualer findes på O-service under fanebladet “Hjælp”->”Manualer”

 

DOF Akademiet 2016 – Rekruttering, Involvering og Fastholdelse af nye medlemmer

Oplæg fra Kristian Kærsgaard, OK Sorø, Michael Niss, Rold Skov OK og Gert Nielsen, Allerød OK kan findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_RekrInvoFast.zip

DOF Akademiet 2016 – A-stævneledelse

Anders Laage Kragh, OK Roskilde, Lone Rasmussen, OK Snab og Kaj Isaksen, OK Snab ‘s oplæg kan findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_Astævneledelse.zip

DOF Akademiet 2016 – Divisionsmatch og C-stævnebanelægning

Bo Konring, Søllerød OKs oplæg findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_Cbanel%C3%A6gning.pdf

Familieorientering i Herlufsholm Orienteringsklub

Herlufsholm Orienteringsklub har succes med Familieorientering i Næstved.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieorienteringHerlufsholm.pdf

Familie- og Motionsorientering i Skive AMOK januar 2016

Skive AMOK har med succes startet Familie- og Motionsorientering fra årsskiftet 2015/2016

Læs mere om deres erfaringer: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieMotionsorienteringSkive.pdf

Klub-o-meteret

Udviklingsværktøjet klub-o-meteret har siden 2011 været tilgængeligt – og vist sig gavnligt som et værktøj i klubber, der gerne vil udvikle sig.

I værktøjet vurderer medlemmerne typisk klubbens status på ca. 30 punkter. Det kan for eksempel være punkter som medlemsinvolvering, uddannelse af trænere og afholdelse af sociale klubarrangementer. I webudgaven vurderer medlemmerne derefter, hvor vigtige de forskellige punkter er for dem.

Resultaterne bruges typisk som udgangspunkt for en diskussion af fremtidige målsætninger på en klubaften – og undersøgelsen kan gentages år efter år.

OK SNAB var den første klub, der prøvede webversionen. Klubbens formand Henrik Nygaard Jensen fortæller her om erfaringerne med Klub-o-meter – efter at den tidligere udviklingskonsulent Martin Hedal havde præsenteret resultaterne på en klubaften:

”Vi valgte indledningsvis at modificere lidt i Martins spørgsmål, så de passede til vores klub. Distribution til medlemmerne via adresselisten i O-service gjorde det nemt, hurtigt og uden omkostninger. Vi fik en pæn besvarelsesprocent, hvilket jeg tror skyldes, at det var let for medlemmerne at svare elektronisk.
Besvarelsen og den efterfølgende klubaften med Martin gjorde det tydeligt, hvad der fungerede godt, og hvor der var brug for en indsats, samt hvordan de enkelte områder blev vægtet af medlemmerne. Bestyrelsen fik hermed nogle klare prioriteter for vores arbejde.
F.eks. vidste vi inderst inde godt, at korttegning nok burde have et større fokus, men det var bare ikke rigtig sket. NU stod det nummer et på listen, og vi måtte gøre noget. Her knap et år efter har vi fået etableret et stærkt kortudvalg, der er afholdt klubaften for interesserede i korttegning, og der er etableret nye korttegningsprojekter med nye korttegnere. Jeg ser det som naturligt, at vi igen efter 2 år laver en ny undersøgelse for at vurdere vores indsats, og hvorvidt der skal justeres i bestyrelsens prioriteter.”

Hvis du vil i gang med at bruge klub-o-meteret, er du velkommen til at tage kontakt til udviklingskonsulent Erling Thisted (et@do-f.dk eller 41969372).

Du kan se et eksempel på en klub-o-meter-undersøgelse her:

Tre trin til en frivillighedsstrategi

Tre trin til en frivillighedsstrategi

Præsentationer fra Trænerseminaret 2014 ( Bredde – Voksentræning)

Præsentationer fra Trænerseminaret 2014 (Bredde – Voksentræning)

ATK Udviklingstrappen

ATK Udviklingstrappen

Tørtræning – eksempler fra Odense OK (Harald Hermansrud)

Tørtræning 1

Tørtræning 2

 

Eksempel på Årshjul for bestyrelsens arbejde

Eksempel på Årshjul for bestyrelsens arbejde

Præsentationer fra Trænerseminaret 21-22 november 2015

Alle præsentationer fra Trænerseminaret 2015 findes her

Materiale fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Præsentationer mv. fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Jonas Munthes præsentation fra 1.modul på Træner 2 2015/2016

Materiale fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Præsentationer mv. fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Jonas Munthes præsentation fra 1.modul på Træner 1 2015/2016

Klub SWOT analyse

En SWOT analyse der ser på styrker, svagheder, muligheder og trusler kan være en god måde at se klubben lidt udefra – og på den basis bruge de styrker og muligheder har – samt vælge hvilke af de svagheder klubben har man evt. vil gøre noget ved. Det kan også være en hjælp til at definere “hvem vi er”.

Eksempel på klub SWOT analyse:http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubSWOT.pdf

9 gode råd om fastholdelse af ungsenior- og seniorløbere

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

Click to access FastholdelseUngsenior_9goder%C3%A5d.pdf

10 gode råd om Fastholdelse af nye medlemmer

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Fastholdelse_10goderåd.pdf

10 gode råd om Rekruttering af Børnefamilier

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Rekruttering_Børnefamilier_10goderåd.pdf

 

Analyser

Som inspiration til rekruttering og fastholdelse – herunder behov for justering af tilbud kan det være relevant at se på analyser

DOF’s medlemsanalyse fra 2009 som optakt til Vision2015:

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/medlemsundersoegelse.pdf

Opsummering:

Medlemmerne har generelt en særdeles lang uddannelse – 64% længevarende mod 16% for Danmark generelt

 • Den typiske løber er en 50 årig mand
 • 46% har været i sporten i mere end 20 år
 • 61% har været aktive hjælpere/frivillige. 70% siger, det ikke er besværligt at få hjælpere – mens 30% siger, det er besværligt.
 • Rekruttering foregår primært (halvdelen) gennem venner og familie
 • De foretrukne løb er de store (weekend) løb – mens de fleste foretrækker træningsløbene.
 • Hvis forbundet skal have flere aktiviteter så prioriterer flest flere hverdagsløb (33%)
 • Den primære årsag til at man ikke deltager i løb er tidspunkt og afstand

Idrættens Analyse Institut (IDAN)

Idrættens Analyse institut laver mange rigtig gode analyser. Nedenfor en opsamling på pointerne og links til de originale undersøgelser

Motionsløb i forening – på vej mod succesfuld løbeforeninger

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/motionsloeb-i-forening-paa-vej-mod-succesfulde-loebeforeninger/098021ee-acf7-426a-804b-a3e9008e9762

Observationer

 • Løb er den primære motionsform i Danmark med 31% der dyrker løb. I de 4 største byer – og i gruppen 16-29 år løber hver anden. Medlemmerne i de danske løbeforeninger er primært 45-60 årige, hvor de yngre i mindre grad organiserer sig formelt
 • Medlemmerne (og husk det er primært de 45-60 årige) ser foreningen som et socialt samlingssted, hvor trænerens sociale kompetencer er væsentlige – dvs sørger for god stemning og motiverer
 • Foreningerne derimod ser primært på kvalitet i træningen
 • De velfungerende klubber har en klar struktur, ikke problemer med at få opgaverne løst da der er en god ansvarsspredning
 • Ca 60% stopper efter første år og halvdelen p.g.a. skader (dette er altså motionsforeninger – uvist om dette kan overføres til o-klubber)
 • Trænere med en uddannelse opfatter sig som bedre trænere end folk uden en uddannelse
 • Kun 7% af de aktive løbere i Danmark er med i en løbeforening
 • Rapporten peger på at foreningerne har fokus på det sociale men ikke nok på færdigheder dvs. seriøs træning, løbernes faglighed og forbedring (ift de der altså ikke melder sig ind i en løbeforening)

Anbefalinger

Foreningerne bør tage stilling til om de lægger nok vægt på løb som en færdighed – uden at nedprioritere det sociale. dvs så skal man se på om man har nok på hylden for ambitiøse løbere, der prioriterer dette over det sociale liv

 • Fortsat fokus på det sociale liv. Løbere der ikke optages i fællesskabet falder fra – dvs man bør overveje vejen ind i fællesskabet – f.x. via mentor.
 • Det er godt hvis det sociale fællesskab faciliteres – f.x. fællesspisning osv
 • Klubberne er sjældent frontrunnere ift ny viden/innovation (i relation til o-løb kunne dette være GPS tracking). Man bør overveje – måske centralt hvordan dette styrkes.
 • Skader – tale åbent om hvordan skader opstår – måske ved at man presser hinanden
 • De velfungerende bestyrelser har fokus på at skabe rammerne for klubben. Man deler opgaverne og initiativer for at ingen kører træt og alle ved hvem der løber med hvad. Klubberne kan også med fordel se på hvorfor folk stopper – dvs foreninger der interesserer sig for hvorfor folk stopper forbedrer mulighederne for at fastholde medlemmer i det lange løb.
 • Meget få foreninger har en strategi for at rekruttere frivillige til poster og det er først noget man ser på når man mangler. Undersøgelser viser at foreninger der har en strategi lykkes langt medre med at rekruttere end foreninger der ikke har.
 • Træner og foreningsnetværk kan styrke vidensdeling
 • Skal foreningerne have en rolle for yngre løbere under 30 år så sættes fokus på løb som færdighed, de ønsker at presse sig sig selv og forbedre sig. Sociale fællesskaber mellem personer på salle alder/i samme livssituation er vigtig. Det kan være at mindre/lettere foreningsformer kan være løsningen
 • Skal man have øget fokus på færdigheder så skal trænerprofilen ændres

Motionsløbere i Danmark

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/motionsloeb-i-danmark-portraet-af-de-danske-motionsloebere/b6326ae1-9d2c-4744-b5bf-9ff800a868fd

Segmenterer løberne ind i 5 grupper og evaluerer potentiale udfra segmentets størrelse og sandsynlighed for foreningstilknytning (det anbefales at se segmenteringen i sin helhed – se side 6 i rapporten)

 • Traditionsløbere – Motivation: fornøjelsen ved at løbe – begrænset potentiale – nemme at aktivere
 • Socialløbere – motivation: fornøjelsen ved løb i sig selv samt det sociale element ved at løbe med andre. Lille potentiale – nemme at aktivere
 • Udfordringsløbere – Motivation: Muligheden for at udfordre sig selv og forbedre sig – pænt potentiale – kan aktiveres med det rette tilbud
 • Selvorganiserede løbere – Motivation: Let og effektive måde at være aktive på i en travl hverdag – stort potentiale – svære at aktivere
 • Sundhedsløbere – Motivation: Sundhed – stort potentiale – kan aktiveres med de rette tilbud

Udfordringsløberne kan potentielt tiltrækkes ved træning der har fokus på forbedringer f.x. op i mod et løb. Sundhedsløberne kan tiltrækkes ved fokus på hvordan de laver rigtig træning ift f.x. kost og vægttab. Selvorganiserede løbere kan muligvis tiltrækkes ved løsere f.x. internet baserede former og mere en forlængelse af klublivet. Traditions og socialløberne er det lettest at få fat i – og sandsynligvis er de allerede medlem. Her vil måske etablering af flere lokale tilbud kunne tiltrække flere.

 • Generelt har mange motionsløbere et stort behov eller potentielt behov for sociale tilbud, træningsvejledning, effektmåling, personlig opbakning, udstyr, oplevelser, ruteanvisninger osv. De aktører der formår at give en merværdi ift ovenstående vil kunne vinde andele.
 • Motionsløb har et enormt potentiale for foreninger (kun 7% medlemmer)
 • Mange motionsløbere dyrker flere sportstyper – dvs at kunne kombinere løb med en anden sportsgren (tri/biatlon) kan være interessant tilbud
 • Motionsløb har et stort kommercielt potentiale. Det kan være relevant for hovedforbundet at hjælpe lokale foreninger med at professionalisere og innovere på motionstilbud, kommunikationsplatforme samt træningstilbud og derved lade dem få en større andel af de kommercielle pengestrømme.

Sport og Motion i Danskernes hverdag

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/sport-og-motion-i-danskernes-hverdag/138feabd-6941-413c-86f0-9c7600f4a58c

 • Flere kvinder end mænd dyrker sport
 • Stigende andel af over 40-årige der dyrker sport – med en svagt dalender teenager/yngre voksne population der dyrker sport
 • Andel af selvorganiserede motionister og kommercielle aktører stiger – sammen med antallet af aktive i foreningerne – primært i de fleksible/fitness sportsgrene
 • Uddannelse har indflydelse på aktivitet – og stigende uddannelsesniveau kan have indflydelse på stigningen
 • Som en konsekvens af mere stillesiddende og videnstung arbejde – så er motivet til motion ofte sundhed og stresse af
 • Mindre fysisk tungt arbejde gør folk er mindre nedslidte når de bliver ældre og bevidsthed om længere sundhed ved motion – forstærker at folk motionerer længere
 • Individet frem for fællesskabet er i i tiden i fokus. Udøvere benytter sig derfor af flere forskellige idrætsgrene – og er mere nomader end ”linære” i deres forhold til sport. Fleksible motionsformer er derfor i fokus for at kunne passe ind i en travl hverdag.
 • Dem der ikke dyrker sport er bl.a. folk med hjemmeboende børn samt børn i teenagealderen eller hvor forældrene ikke dyrker motion.
 • get fokus på motion iforlængelse f.x. ifm SFOen.
 • Idrætsaktive forældre betyder idrætsaktive børn
 • Tilbud der indebærer tilbud til både børn og forældre kan lede til ikke aktive familier der bliver aktive
 • Teenager falder fra fordi de oplever et pres på træning og præstation – hvor deres fokus er fortsat på sociale element i stedet bevæger de sig over i fitnesscentre eller selvudøvende. Anbefaling at træning er rummelig – dvs plads til både ambitiøse og mindre ambitiøse udøvende. Unge efterlyser tilbud der er seriøse uden at være stærkt konkurrenceprægede. Forventning om meget træning konflikter med skole og behov for tid til venner.
 • Det anbefales at sport også tænkes ind i uddannelser – så der bliver tale om en livslang motionstilknytning
 • Idrætsaktive mellem 30 og 39 er nærmest undtagelsen – grundet børn – mange i denne gruppe dyrker idræt i fitness centre eller selvudøvende. Hvis forældre og børn kan gå til sport sammen vil nogle af de tidsmæssige udfordringer blive løst.