Archive for the ‘Rekruttering’ Category

Klubber i fokus – OK Sorø

OK Sorø blev ved Repræsentantskabsmødet i Brøndby d. 5. marts 2016 hædret som årets klub.

Heidi Kristensen, Motion og Foreningsliv begrundede på Repræsentantskabsmødet valget af OK Sorø således:

”OK Sorø er kendetegnet ved at have stærkt fælles ejerskab for klubbens udvikling. Selvfølgelig er der ildsjæle, men man har organiseret sig så klubben på de fleste poster ikke er afhængig af enkelt personer – og det gør det lettere at tage ansvar, og gør at flere føler, at de bidrager.”

OK Sorø – årets klub fortæller om baggrunden for deres succes: http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubberiFokus_OKS.pdf

Rekruttering via Familieorientering i Kildeholm OK

Det går godt for orienteringsklubben Kildeholm OK i Egedal Kommune i Nordøstsjælland for tiden.

Formanden Eskild Rønne beretter om medlemstilgang, børnetræning, korttegning og nyt Find vej projekt i Frederikssund og ikke mindst oprykning til 5.division i Østkredsen.

Se mere her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Klubberifokus_KOK.pdf

Børnetræningstilbud i OK Vendelboerne

Allan Reiche, OK Vendelboerne i Hjørring fortæller om klubbens børnetræningstilbud, der efter Find vej Dagen 2016 har rekrutteret børn og deres forældre til klubben: http://buu.do-f.dk/log/subpages/OKVendelboerneFokus.pdf

Vækst og fastholdelse i OK Pan Århus

Lone Secher, formand i OK Pan Århus fortæller om Nighttrail, ungdomstræning, klubtræning, fællesspisning, trænere og ikke mindst vigtigheden af ildsjæle, der støtter op uge efter uge i forbindelse med klubbens træninger og sociale liv:

Click to access OKPan_i_fokus.pdf

Minitræning – 10 gode råd

At starte et børnetræningstilbud op kan ses som en naturlig fortsættelse af klubbernes FindVej / Familieorienteringsevents.

Der er mange måder at gribe det an. I vedlagte gode råd har vi givet et forslag på, hvordan man kan skabe et tilbud for gruppen 4-8 år – der naturligt kan fortsættes med mere orienteringsteknisk træning. Hvis I gerne vil have mere sparring på hvordan I starter op, så kontakt Merete Spangsberg Nielsen (merete.spangs@gmail.com).

Minitræning – 10 gode råd: http://buu.do-f.dk/log/subpages/Minitr%C3%A6ning_10goder%C3%A5d.pdf

Børnetræning i OK Snab og Allerød OK

Lone Rasmussen, Ulrika Ørnhagen og Charlotte Bergmann deler ud af deres erfaringer med børnetræning i hhv. OK Snab og Allerød OK:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/BUU_Snab_Alleroed.pdf

PLOT i Holbæk Orienteringsklub

Holbæk Orienteringskub har i vinteren 2015/2016 fået 10 % flere medlemmer via deres nye initiativ PLOT = “PandeLampe Orientering Træning”.

Læs mere herom på: http://buu.do-f.dk/log/subpages/PLOT_Holbaek.pdf

Minitræning i Odense Orienteringsklub

Odense Orienteringsklub har succes med ugentlig Minitræning for de 2-8 årige.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektMinitr%C3%A6ningOdenseOK.pdf

Facebook og de Danske Orienteringsklubber – Vejledning

Christian Friis, projektleder på Find vej Dagen 2016 underviste på DOF Akademiet i Ringe i “Facebook – sider, grupper og begivenheder – tips & tricks”.

Christian har efterfølgende lavet en vejledning i brug af Facebook, som kan findes her

DOF Akademiet 2016 – Rekruttering, Involvering og Fastholdelse af nye medlemmer

Oplæg fra Kristian Kærsgaard, OK Sorø, Michael Niss, Rold Skov OK og Gert Nielsen, Allerød OK kan findes her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/DOF_Akademi2016_RekrInvoFast.zip

Familieorientering i Herlufsholm Orienteringsklub

Herlufsholm Orienteringsklub har succes med Familieorientering i Næstved.

Læs om deres erfaringer her: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieorienteringHerlufsholm.pdf

Familie- og Motionsorientering i Skive AMOK januar 2016

Skive AMOK har med succes startet Familie- og Motionsorientering fra årsskiftet 2015/2016

Læs mere om deres erfaringer: http://buu.do-f.dk/log/subpages/ProjektFamilieMotionsorienteringSkive.pdf

Klub-o-meteret

Udviklingsværktøjet klub-o-meteret har siden 2011 været tilgængeligt – og vist sig gavnligt som et værktøj i klubber, der gerne vil udvikle sig.

I værktøjet vurderer medlemmerne typisk klubbens status på ca. 30 punkter. Det kan for eksempel være punkter som medlemsinvolvering, uddannelse af trænere og afholdelse af sociale klubarrangementer. I webudgaven vurderer medlemmerne derefter, hvor vigtige de forskellige punkter er for dem.

Resultaterne bruges typisk som udgangspunkt for en diskussion af fremtidige målsætninger på en klubaften – og undersøgelsen kan gentages år efter år.

OK SNAB var den første klub, der prøvede webversionen. Klubbens formand Henrik Nygaard Jensen fortæller her om erfaringerne med Klub-o-meter – efter at den tidligere udviklingskonsulent Martin Hedal havde præsenteret resultaterne på en klubaften:

”Vi valgte indledningsvis at modificere lidt i Martins spørgsmål, så de passede til vores klub. Distribution til medlemmerne via adresselisten i O-service gjorde det nemt, hurtigt og uden omkostninger. Vi fik en pæn besvarelsesprocent, hvilket jeg tror skyldes, at det var let for medlemmerne at svare elektronisk.
Besvarelsen og den efterfølgende klubaften med Martin gjorde det tydeligt, hvad der fungerede godt, og hvor der var brug for en indsats, samt hvordan de enkelte områder blev vægtet af medlemmerne. Bestyrelsen fik hermed nogle klare prioriteter for vores arbejde.
F.eks. vidste vi inderst inde godt, at korttegning nok burde have et større fokus, men det var bare ikke rigtig sket. NU stod det nummer et på listen, og vi måtte gøre noget. Her knap et år efter har vi fået etableret et stærkt kortudvalg, der er afholdt klubaften for interesserede i korttegning, og der er etableret nye korttegningsprojekter med nye korttegnere. Jeg ser det som naturligt, at vi igen efter 2 år laver en ny undersøgelse for at vurdere vores indsats, og hvorvidt der skal justeres i bestyrelsens prioriteter.”

Hvis du vil i gang med at bruge klub-o-meteret, er du velkommen til at tage kontakt til udviklingskonsulent Erling Thisted (et@do-f.dk eller 41969372).

Du kan se et eksempel på en klub-o-meter-undersøgelse her:

10 gode råd om Rekruttering af Børnefamilier

Motion og Foreningslivs anbefalinger:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/Rekruttering_Børnefamilier_10goderåd.pdf

 

Materiale til Find vej Dagen 2015

Hæftet her indeholder vigtig vejledning og lige så vigtige anbefalinger til afholdelse af Find vej-events på Find vej Dagen 2015: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Vejledning_Anbefalinger_Find_vej_Dagen_2015.pdf

DOF har samlet en bruttoliste med opgaver i et planlægningsskema, som kan rettes til efter behag (slet, ret og tilføj, så det giver mening i jeres klub). De nævnte deadlines er til inspiration:

Skema i Word: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2015.doc

Skema i Excel: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2015.xls

Nedenstående materiale kan bruges i markedsførings- og pressearbejdet op til og efter Find vej Dagen.

Eksempler på trykte markedsføringsmaterialer
Klubben udfylder et koordineringsskema på nettet inden 11. januar – se side 8 i hæftet. Herunder følger eksempler på de forskellige materialer (prototyper pr. oktober 2014 – små ændringer kan forekomme senere):

Plakat: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Plakat2015_eksempel.pdf

Flyer: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Flyer2015_eksempel.pdf

Diplom: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Diplom2014_eksempel.pdf

Værdibevis: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Vaerdibevis2015_eksempel.pdf

Pressemeddelelse
Brug gerne disse skabeloner til udarbejdelse af pressemeddelelser op til og lige efter Find vej Dagen 25. april:

Indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Pressemeddelelse2015-nyeRTF.rtf
Ikke indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Pressemeddelelse2015-eksisterendeRTF.rtf

Vigtigt: Husk at nævne både Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-fonden (skrives præcis sådan) i pressemeddelelser. Gode råd til udsendelse af pressemeddelelser pr. mail:

– Lad både pressemeddelelsen indgå i mailen og som vedhæftet fil.
– Skriv en fængende overskrift i Emnefeltet.
– Send aldrig til flere aviser i samme mail.
– Brug gerne eksisterende kontakter.
– Vedhæft et eller to flotte billeder i god opløsning! Hvis klubben har et rigtig godt foto fra Find vej Dagen 2014, så brug endelig det. Send gerne dette royfotoet her med (kreditering: Stine Bidstrup, Polfoto): http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2015/Stine_Bidstrup_Polfoto.jpg.

Derudover kan I bruge dette billede, som også går igen på materialerne til Find vej Dagen 2015: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/FindVejDagen2014-foto.jpg

Hent evt. flere fotos her: https://picasaweb.google.com/105415829687528963454/DOFFotoarkivFotosTilFlyersFolderePlakaterDiplomerMv?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMCU3PD-o4K9_wE&feat=directlink)

Logo og grafik
Hent Find vej i …-logoet med hjemmesideadresse her – kan med fordel bruges på nettet:

Brug også gerne disse grafiske elementer på nettet:




Fotos på nettet

Brug gerne disse 10 fotos og jeres egne billeder til illustration på nettet:










Video
Brug gerne videoerne på http://www.youtube.com/user/findvejiDK – tryk på “Del” under videoen, og integrer den eksempelvis på klubbens hjemmeside. Der kommer senere en særskilt video til Find vej Dagen 2015.

Facebook
Brug meget gerne Facebook til at invitere Facebook-vennerne til jeres arrangement. Husk at inddrage så mange medlemmer som muligt i at sprede det gode budskab via Facebook. Arrangementerne ligger på siden her: http://www.facebook.com/findveji/events. En Facebook-ansvarlig kan blive medvært for et arrangement ved at skrive en mail til mh@do-f.dk.

Materiale til skolerne

Skolerne kan rekvirere gratis materialer med inspirerende orienteringsøvelser til undervisningen og tilhørende ’Lær at finde vej’-hæfter til eleverne. Øvelserne består af aktivitetsark til fem
lektioner og et inspirationsark til tværfaglig undervisning. Materialerne er nemme at gå til – også for idrætslæreren uden kendskab til orientering. Der er mulighed for mange gradueringer i sværhedsgraden, så det kan tilpasses flere klassetrin.

Materialerne bestilles hos Dansk Skoleidræt: http://www.skoleidraet.dk/butik/orienteringsloeb/laer-at-finde-vej/c-23/c-135

Mange muligheder for orienteringsklubberne
Materialet giver orienteringsklubberne mulighed for at komme tættere på skolerne. Nedenstående punkter er blot til inspiration:

• Stil en ressourceperson til rådighed for skolerne, så de kan henvende sig til klubben med spørgsmål om orientering. Ressourcepersonen kan være mere eller mindre proaktiv over for skolerne.
• Hjælp skolen med et orienteringskort til øvelserne, hvis de ikke selv har et.
• Hjælp med undervisningen (lønnet) i orientering i skolen – evt. som supplement til ’Lær at finde vej’-forløbet, som idrætslæreren selv kan køre.
• Lav et lokalt skole- eller klassemesterskab. Fx: Hvilken klasse finder flest poster?
• Varm op til Find vej Dagen med en særlig Skolernes Find vej Dag en hverdag i ugen op til Find vej Dagen.
• Aktivér klubbens unge og børnefamilier, så de både er med på Find vej Dagen og i ’Lær at finde vej’-kampagnen.
• Del linket findvejiskolen.dk med skoler, kommuner, forældre m.fl.

Video- og fotomateriale (primært rettet mod “udfordringsløbere”)

Dette video- og fotomateriale kan DOF’s klubber frit benytte sig af i markedsføringen. Materialet henvender sig ikke mindst til en gruppe af singler, studerende, unge, adventure-løbere m.fl., som ikke er bange for at få lidt mudder på tøjet (de såkaldte ”udfordringsløbere”).

Fire videoer til fri afbenyttelse:
Reklamefilm med o-skærme rettet mod ”udfordringsløbere”
Reklamefilm med ’Find vej’-poster rettet mod ”udfordringsløbere”
2 min. pædagogisk vejvalgsvideo med musik (Gennem terræn vs. Langs stier)
Reklamefilm med ’Find vej’-poster rettet mod familier (ny variant af tidligere ’Find vej’-film)

Filmene ligger på YouTube og kan eksempelvis integreres på en klubhjemmeside. Se her hvordan. Derudover har DOF videofilerne liggende til evt. anden brug – kontakt blot sekretariatet.

Nyt fotomateriale
Fotos med udfordringsløbere (fotograf: Kurt Jørgensen)

Derudover har klubberne naturligvis fortsat mulighed for at benytte reklamematerialerne i ’Find vej’ – bl.a. fotoalbummet her.

 

Materiale til Find vej Dagen 2014

Hæftet her indeholder vigtig vejledning og lige så vigtige anbefalinger til afholdelse af Find vej-events på Find vej Dagen 2014: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Vejledning_anbefalinger_Find_vej_Dagen_2014.pdf

DOF har samlet en bruttoliste med opgaver i et planlægningsskema, som kan rettes til efter behag (slet, ret og tilføj, så det giver mening i jeres klub). De nævnte deadlines er til inspiration:

Skema i Word: http://old.findveji.dk/uploads/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2014.doc

Skema i Excel: http://old.findveji.dk/uploads/Projektstyring_i_klubben_FindVejDagen2014.xls

Nedenstående materiale kan bruges i markedsførings- og pressearbejdet op til og efter Find vej Dagen.

Eksempler på trykte markedsføringsmaterialer
Klubben udfylder skabeloner til markedsføringsmaterialer på nettet inden 31. december – se side 9 i hæftet nævnt øverst. Herunder følger eksempler på de forskellige materialer (prototyper pr. oktober 2013 – små ændringer kan forekomme senere):

Flyer: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Flyer2014eksempel.pdf

Plakat: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Plakat2014eksempel.pdf

Diplom: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Diplom2014eksempel.pdf

Pressemeddelelse
Brug meget gerne disse skabeloner til at udarbejde pressemeddelelser op til og lige efter Find vej Dagen 5. april. Der er tre typer skabeloner – en til indvielser af nye ‘Find vej i …’, en til events, der ikke er indvielser, og en til opfølgning efter Find vej Dagen (send den gerne så hurtigt som muligt og inkl. foto fra dagen):

Eksisterende: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-eksisterendeRTF.rtf
Indvielser: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-nyeRTF.rtf

Opfølgning: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/Pressemeddelelse2014-efter_dagenRTF.rtf

Vigtigt: Husk at nævne både Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-fonden (skrives præcis sådan). Gode råd til udsendelse af pressemeddelelser pr. mail:

– Lad både pressemeddelelsen indgå i mailen og som vedhæftet fil.
– Skriv en fængende overskrift i Emnefeltet.
– Send aldrig til flere aviser i samme mail.
– Brug gerne eksisterende kontakter.
– Vedhæft et eller to flotte billeder i god opløsning! Hvis klubben har et rigtig godt foto fra Find vej Dagen 2013, så brug endelig det. Derudover kan det anbefales at bruge dette billede, som også går igen på materialerne til Find vej Dagen 2014: http://old.findveji.dk/uploads/findvejdagen2014/FindVejDagen2014-foto.jpg

Hent evt. flere fotos her: https://picasaweb.google.com/105415829687528963454/DOFFotoarkivFotosTilFlyersFolderePlakaterDiplomerMv?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMCU3PD-o4K9_wE&feat=directlink)

Word-skabeloner til følgearrangementer
Efter Find vej Dagen inviterer mange klubber til følge-/rekrutteringsarrangementer. De skal naturligvis synliggøres så meget som muligt. Brug i den forbindelse gerne disse to skabeloner til print-selv-plakater:
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_A3.doc
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_A4.doc

Logo og grafik
Hent Find vej i …-logoet med hjemmesideadresse her – kan med fordel bruges på nettet:

Brug også gerne disse elementer i markedsføringen på Facebook, hjemmesiden mv.:

Click to access FindVejDagen2014_Lobemagasinet.pdf




Fotos på nettet

Brug gerne disse 10 fotos og jeres egne billeder til illustration på nettet:










 

Video
Brug gerne videoerne på http://www.youtube.com/user/findvejiDK – tryk på “Del” under videoen, og integrer den eksempelvis på klubbens hjemmeside. Særligt denne video er velegnet som præsentation af Find vej Dagen 2014: http://youtu.be/VPDGud2Ofz8

Facebook
Brug meget gerne Facebook til at invitere Facebook-vennerne til jeres arrangement. Husk at inddrage så mange medlemmer som muligt i at sprede det gode budskab via Facebook. Arrangementerne ligger på siden her: http://www.facebook.com/findveji/events.

Skabeloner: Plakater og diplomer til ‘Find vej’-arrangementer

Skal klubben afholde et arrangement, der bygger på ‘Find vej’? Brug gerne disse Word-skabeloner til plakater og diplomer, der primært retter sig mod børnefamilier:

http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_PlakatA4.doc
http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_PlakatA3.doc

http://old.findveji.dk/uploads/Wordskabelon_DiplomA4.doc

Etablering af ungdomsafdeling i HSOK på et år

Bjarne Jensen, formand for orienteringsafdelingen i Helsingør Ski og Orienteringsklub, deler her sine erfaringer med etableringen af en ungdomsafdeling i klubben:

 

“Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet i HSOK ved generalforsamlingen i 2012, hvor jeg fik orienteringsafdelingen som arbejdsområde.  Ved den sidste generalforsamling var en af visionerne for 2013 (udover oprykning til 3. division), at jeg ville prøve, om jeg kunne stable en ungdomsafdeling på benene. Det var der tilslutning til, og der blev bevilget penge på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Vi fremstillede nogle flyers, som blev delt ud i samtlige SFOèr, vi skrev på hjemmesiden, facebook og i klubbladet ”Sokken”.

Målet med Ungdoms-satsningen var at få en stabil gruppe på ca. 10, der kom til træning fast – og så tilløbere af dem, som ville prøve det af et par gange, og som kom on/off som de nu kunne. Konceptet var, at det skulle være lige som at gå til håndbold eller fodbold… altså træning 2 gange om ugen og ”kamp” – altså o-løb – i weekenden, når vi kom godt i gang. Konceptets lokkemidler var fællesspisning efter hver tirsdagstræning og flidspræmier… nogle små medaljer, som man fik, når man havde været til træning 5 og 10 gange og en lille pokal, når man havde deltaget 25 gange.

Når vi vidste, at der kom ”nye”, var en del af træningen altid en sprintbane – det fanger altid.. Og 5 gennemførte løb giver sprintmedaljen – men det ender altid med, at de løber  10–15 gange. At få en medalje med hjem dag 1 – det er et hit.

Selve træningen er bygget op om, at vi har en stor tavle med alle navnene, så er der konstatering af fremmødte, vi ser hvem der nærmer sig en flidspræmie. Og så er der snak om et emne. F.eks. hvordan starten går, når der er startbokse. Og vi går så i skoven, laver en start med startboks, og så prøver vi det af… Løber et lille løb, som ender i vores klubgård, og så hygger ungerne sig, imens der laves mad, f.eks. med nogle spil… Og så spiser vi sammen, og under maden er der uddeling af flidspræmier, hvis nogen skal have. Det er ungerne – eller en af dem på skift – der bestemmer menuen.

Vi har nu en stabil gruppe på en 7/8 stykker, som nærmer sig 25 gange pokalen. Hertil er der nogle, som kommer engang imellem. Udfordringen her er delefamilier, hvor måske den ene part ikke bor i byen. Andre udfordringer er, at næsten alle dem, der er hos os nu, IKKE er fra o-familier. Det giver en række opgaver feks omkring O-Service – få dem til at tilmelde sig selv via O-Service, få definitionsholdere, de rigtig kompasser osv. Det, som vi i sporten synes er ganske enkelt, kan for udenforstående være temmelig svært… Men det går altså ikke så hurtigt, når det er børn, der er nye i sporten, uden at forældrene er med. For at få denne stabile gruppe på en 7/8 stykker har vi haft 24 unger igennem. Altså, 24 der har prøvet sporten – indtil i dag.

En anden spændende udfordring er forældrene – især når de ikke er o-løbere. Mange vil gerne være med, når vi er ude. Og det kræver altså noget af træner og assistenter, når vi f.eks. er til Sjællandsmesterskaber i Stafet for første gang, og der så tropper nogle forældrepar op, som også skal sættes ind i, hvordan det hele fungerer. Ud over at ungerne er spændte, ikke har prøvet det før og skal hjælpes igennem, så skal forældrene jo også instrueres, vises rundt og opleve, hvad deres barn har gang i. Ungerne skal også have programmer med hjem, orienteringsskrivelser til forældrene og så er der tilmeldingsfrister. Det er faktisk næsten det værste. Når vi kontakter forældrene, om deres barn skal med til det og det løb, så er vi nødt til at være en halv måned forude, ellers er der pludselig en deadline, der er overskredet. Og i sæsonen er der måske løb både onsdag og søndage – også en udfordring af de lidt anderledes, som vi ikke var helt forberedt på.

Til at supplere papirerne til forældrene bruger vi HSOKs Facebook ret meget, gerne et lille referat, når vi har været til noget spændende, og kommunikationen mellem unger og træneren foregår via sms. Alle ungerne har jo telefoner, så det er en god måde at holde kontakten.

Vi har nu en fast lille ungdomsafdeling, har deltaget i alle Skovcupperne, minikursus, divisionsmatcher og træning. De har det super godt sammen, og man fornemmer, at der er en rigtig god stemning i gruppen. De har også allerede nu været med ude og opleve, at det hele ikke bare kommer flyvende, idet de var med som hjælpere da vi i HSOK hjalp Helsingør kommune med at lave orienteringsskattejagten ” På jagt efter lille Virgils skatte”. De gik op i det med liv og sjæl, og man fornemmede, at de var stolte over at have veste på med ”HSOK LØB” trykt på, så alle deres kammerater kunne se, at de altså var med som hjælpere.

Vi arbejder på en sommertur til Vikingedysten, men der er rift om de unge i juli, og nogle af dem går til spejder, som også har deres sommerlejr i samme uge, som vi vil lave en uges træningslejr + Vikingedysten i Sønderjylland. Nu må vi se, hvor vi ender. For vi er faktisk der, hvor forældrene nu står i et dilemma – for ungerne vil helst være sammen om deres sport…”

Inspiration til events rettet mod “udfordringsløbere”

DOF’s sekretariat har udviklet et dokument med inspiration til orienteringsklubbernes arbejde med at nå en gruppe af trailløbere, ambitiøse løbere, yngre, singler, studerende m.fl. via events – kort sagt de såkaldte udfordringsløbere. Det står klubberne helt frit for at bruge større eller mindre dele af idéerne i eventudviklingen.

Dokumentet er opdelt i tre afsnit:

Skovsprinten: Orienteringssportens svar på et stort motionsløb

Pay-and-run-tilbud: Fleksibel form for træning og intro (evt. i tilknytning til ’Skovsprinten)

Idéer til pr- og markedsføringskanaler op til pay-and-run-tilbud og ’Skovsprinten’

Hent dokumentet her: http://old.findveji.dk/uploads/Inspiration-til-events-for-udfordringslobere.pdf

Værktøjer til klubberne: Frivillighedstjek.dk

Alle orienteringsklubber kan benytte en række gratis værktøjer på sitet www.frivillighedstjek.dk. Det er Danmarks Idræts-Forbund, der sammen med Tuborgfondet stiller værktøjerne til rådighed. På sitet hedder det:

“Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige.”

Værktøjerne er opdelt i overskrifterne:

 • Ledelse og organisering
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Synliggørelse og anerkendelse

Tag bl.a. en frivillighedstest, der tager temperaturen på det frivillige arbejde i klubben.

Fra Orientering 02, 2012: Brian fandt vej til Holbæk OK

Brian fandt vej til Holbæk OK
Tekst: Tommy Heisz

Sidste sommer tog 44-årige Brian Bech til Anneberg Skov på Vestsjælland for at prøve kræfter med de faste ’Find Vej’-poster i skoven. Han havde aldrig prøvet at dyrke orientering før. Nu er han medlem af Holbæk OK. Vi fik en snak med ham om, hvordan han fik smag for sporten.


Hvordan var oplevelsen, da du prøvede orientering første gang?

”Jeg var noget chokeret over, hvor let det faldt mig, da jeg første gang prøvede begynderruten. Jeg tror, at det skyldes, at jeg har kørt som chauffør, og det at læse kort faldt mig ganske let. Om der så er vejnavne på eller ej, det gør ikke den store forskel. På de andre ruter var det lidt sværere.”

Hvad var det, der gjorde, at du blev grebet af det?

”Måske var det at jeg ikke helt forstod det. At løbe på stier var jo intet problem. Jeg valgte derfor at jeg måtte prøve igen, og til det valgte jeg en mellemsvær. Og samtidig læste jeg lidt på nettet om, hvad der gik galt. Men det var svært. Nu stod pælene pludselig ikke længere lige ved stien, og de var svære at finde. Jeg forstod intet af at bruge det kompas, jeg havde fundet mig.”

Hvad fik dig til at tage næste skridt og begynde i en klub?

”Jeg tænkte, at de måske ville være bedre til at forklare mig, hvordan et kompas virkede. Det var jo ikke nok at læse om det på nettet. Og så tænkte jeg, at jeg kunne få mere forståelse for orienteringsløb og på den måde finde ud af, om det nu også var noget for mig.”

Hvordan var det at starte i klubben?

”Til at begynde med skulle jeg mødes med Bjark fra Holbæk OK til noget, der hed Roskilde 3 dages. Jeg forventede vel at møde en 20-30 mennesker i skoven. Men der var mange flere. 60-70 stykker, og der kom hele tiden flere. Bjarke gav mig en kort instruktion og grinede med, da jeg fortalte om mine oplevelser i Anneberg-skoven. Han hjalp mig også med at forstå, hvordan kompasset virkede. Han forklarede de forskellige symboler på kortet, og det hele blev nu mere forståeligt. Han løb med og forklarede mig de forskellige ting i skoven, og hvordan de var markeret på kortet. Inden jeg havde set mig om, løb jeg rigtig orientering – og det var sjovt!

Siden har jeg deltaget i en del løb, blandt andet en divisionsmatch og et klubmesterskab.

Orientering bliver bare mere og mere en sport for mig. Jeg kommer stadig i skoven, og pludselig løber jeg ikke kun mod uret, men også i samarbejde med naturen. Jeg træner stadig på fastpost-systemet i Anneberg, og det går meget bedre nu. Og selv ved almindelig løb i skoven nær min bopæl prøver jeg at orientere ved at have øjnene på de hjælpemidler, naturen giver mig.”

Hvad har orientering givet dig, som du ikke havde før?

”Førhen løb jeg en tur i skovene omkring mit hjem eller arbejde og eventuelt en lille tur, hvis jeg var på weekend hos venner eller på ferie. Men det var altid det samme. Jeg løb mod uret eller musikken. Der var ikke rigtig noget at fokusere på, og hvis jeg så mig for meget omkring, blev min løbetid dårlig. Hvis jeg kun løb mod uret, så jeg slet ikke skoven. Jeg “kendte” den jo ud og ind og løb bare.

Nu skal jeg se mig omkring. Jeg skal orientere, og samtidig er der ikke kun tiden at konkurrere med, men også alle de andre deltagere. For jeg sammenligner altid lige mine tider med et navn, jeg husker fra sidst eller den lige over eller under mig. Så den skærpede konkurrence betyder også noget. Det samme gør de faste løbsdatoer (de mange dejlige VTR-løb) og det at have et mål. Nemlig hele tiden at blive god nok til at træde et trin op på stien af sværhedsgrader.

Brian Bech er 44 år og med egne ord vognmand af guds nåde. Derudover er han ved at påbegynde en karriere som pædagogmedhjælper på en sikret institution for kriminelle. Han har tidligere dyrket boksetræning og har derfor også løbetrænet i store mængder. Han spiller desuden floorball én gang om ugen og forsøger at spise sundt uden at være fanatisk.

 

Fra Orientering 02, 2012: 10 gode råd til klubberne – Sådan fastholder I nye medlemmer

10 gode råd til fastholdelse af nye medlemmer leveret af Dansk Orienterings-Forbunds udviklingskonsulenter i Orientering 02, 2012:

Dyrk den personlige kontakt

Pædagogiske og imødekommende tekster på hjemmeside og i brochurer kan aldrig gøre det alene. Det altafgørende, når du tager imod et nyt medlem, er den personlige kontakt. Gå hen og sig hej. Spørg, hvordan det går. Om der er noget, du kan hjælpe med.

 

Bed om hjælp

Fælles for alle klubber er, at der altid er brug for flere hænder. Når du beder et nyt medlem om at hjælpe til, fx med kørsel til et stævne eller at være med til at lave mad til fællesspisning, er det ikke kun klubben, der får en tjeneste. Det gør det nye medlem også, for det er rart at blive spurgt. Det er godt at mærke, at man spiller en rolle. Vær offensiv – og se det ikke som en belastning, men som en udstrakt hånd.

 

Undersøg hvad nye kan bidrage med

Hvis man skal inddrage alle, er det nødvendigt at vide, hvad folk kan. En har måske en bil og kan være chauffør, en anden er måske til daglig webdesigner og kan hjælpe med klubbens hjemmeside. Det er ærgerligt – og ikke særlig fastholdende – hvis det først viser sig efter lang tid. Derfor: Spørg ind til nye medlemmers baggrund og find ud af, hvad de kan og vil. Man kan vælge at sætte det hele i system ved at lave et skema eller en ressourcebank, hvor alle udfylder hvor de kan byde ind.

 

Brug mentorer

Kald dem hvad I vil, men udpeg nogle folk, der er ansvarlig for at tage godt imod nye og lige ringe til dem for at spørge, om ikke de skal med til næste træning eller stævne. Det kan være en god ide at udpege flere med lidt forskellig profil. Så der fx er en til børn/unge, en til motionister, en til de mere ambitiøse.

 

Følg op efter pauser

En lang ferie er tit med til at øge risikoen for, at et nyt medlem falder fra. Det typiske scenario er, at et rekrutteringsarrangement i forsommeren har fået nye til, men at de kun når at være med i kort tid, før der går lidt ferie i den. Her kan det være en rigtig god ide lige at ringe til dem efter sommerferien og høre, om ikke de skal med. Det får dem til at føle sig værdsat og gør det sværere at springe over.

 

Sørg for gode trænere

Jo hurtigere man får nogle færdigheder på plads, jo mindre er risikoen for, at man forlader sporten igen. Derfor er det vigtigt med dygtige trænere, der kan finde et passende niveau. Her er det vigtigt at huske på, at tålmodighed er en dyd. Det er ligegyldigt hvor længe der går, før et nyt medlem sendes ud på en svær bane – det vigtige er, at personen bliver bidt af orientering.

 

Lav fælles målsætninger

Det er motiverende og fastholdende for alle – også for nye – at have nogle fælles mål at gå op i. Derfor kan det være en god ide at lave en fællesspisning først på året, hvor man formulerer nogle mål i fællesskab. Det kan være meget ambitiøse mål om medaljer og placeringer, men det kan også sagtens være de mere jordnære ting. Fx om hvor mange man kan samle til hver fællesspisning, eller hvor mange nye medlemmer man skal have i løbet af året. Sæt målsætningerne op på væggen i klubhuset, så der løbende bliver kigget på dem og snakket om dem.

 

Hold fast i rutinerne

Erfaringen viser, at det skal være let for nye medlemmer at forholde sig til, hvor og hvornår træningen foregår. Altid samme ugedage, altid samme tidspunkter og altid samme mødested. Så er der større chance for, at folk bliver ved med at møde op.

 

Sørg for det sociale

Hvis man skal være orienteringsløber, skal man helst elske at finde vej og være i naturen. Men det gør det altså ikke alene. Det er også vigtigt, at der er et socialt aspekt. Fællesspisningerne er oplagte, men find også på andre fælles gøremål. Fx udflugter til divisionsmatcher.

 

Lyt til nye ideer

At man har gjort noget på en bestemt måde i 30 år, er ikke ensbetydende med, at det er den rigtige måde. Nye medlemmer er også nye impulser. Det er vigtigt at være åben og lytte til nye tanker og ideer og ikke bare lukke dem ned med erfaringen som argument.

Fra Orientering 02, 2012: Hvilken kaffe byder du en ny klubfælle? (OK SNAB)

Hvilken kaffe byder du en ny klubfælle?
Tekst: Tommy Heisz

Når et nyt, nysgerrigt medlem møder op i klubhuset, er det afgørende, hvordan modtagelsen er. Hvis man som klub skal sikre den optimale velkomst, må man sætte det hele i system og have en klar strategi. Som man for eksempel har det i Vejle-klubben OK Snab.

Nye medlemmer får ikke lov at stå og gemme sig i et hjørne, når de dukker op til træning i OK Snab. Den østjyske klub med det svensk klingende navn har nemlig sat modtagelsen i system. Her er intet overladt til tilfældighederne. Erfaringen har vist, at noget af det vigtigste for nye medlemmer er at blive set og at blive hjulpet lidt på vej.

”Vi er meget opmærksomme på nye. Der er folk, der er dedikerede til at tage imod, og vi sørger altid for, at nye medlemmer får et passende introduktionsforløb,” fortæller klubbens formand Henrik N. Jensen.

OK Snab har i dag omkring 150 medlemmer. Men så mange har der ikke altid været. Hvis man spoler tiden bare 10 år tilbage, var der under 100. Dengang var der ikke nogen særlig plan for, hvordan man skulle forholde sig, når nye medlemmer kom til. Klubben var ved at gå langsomt i stå. Men efter først at have været en del af VKU-projektet (Voksen- og KlubUdvikling) og dernæst sammen med andre idrætsklubber at være blevet en del af det ambitiøse EliteVejle-projekt, er der de seneste år kommet andre boller på suppen:

”I dag arbejder vi målrettet med udvikling på alle fronter, og fastholdelse er et af de områder, som vi har en nedfældet strategi for. Vi er bevidste om, hvad vi gør, og vi forholder os hele tiden til medlemstallenes udvikling,” siger Henrik N. Jensen.

I dag har OK Snab også fået status som officiel Vision 2015-klub. Noget, Henrik N. Jensen er sikker på vil være med til at fastholde den gode udvikling.

 

Alle var opmærksomme

Det lyder jo flot alt sammen. Men hvad betyder det i praksis for en vejlenser, der har fået mod på at prøve orientering og derfor har vovet sig hen til en omgang træning i OK Snab? Det kan 37-årige Johnny Skovsgaard sætte ord på. Det er nemlig ikke mere end tre år siden, han stod i den situation. Efter at have deltaget i nogle adventure races fandt han ud af, at han skulle have bedre styr på navigationen. Da han samtidig var blevet far og gerne ville foretage sig noget aktivt sammen med familien, var det oplagt at søge mod orienteringssporten. Derfor meldte han og konen Lisbeth sig ind i OK Snab. Johnny Skovsgaard fortæller om deres første træning:

”Vi blev positivt overraskede over, hvor godt vi blev taget imod af trænerne. De var meget opmærksomme på os både før, under og efter træningen. Allerede anden gang vi skulle til træning, foregik det hos naboklubben. Men selv her var trænerne meget opmærksomme på os. De sørgede for, at vi fik os registreret til den rigtige bane i træningsløbet. Og de gennemgik kortet med os, inden vi selv begav os ud på turen. Og efter løbet snakkede vi det hele igennem med dem.”

 

Det sociale er vigtigt

Til de efterfølgende træninger fik Johnny og Lisbeth indblik i det store setup omkring deres nye idræt:

”Der blev lagt baner, sat poster ud, taget tid og indsamlet poster. Og der var endda nogle, der havde lavet mad til os! Når man løber rundt for sig selv i skoven, får man jo ikke snakket med de andre. Derfor betød fællesspisningerne faktisk rigtig meget, for det var en god mulighed for at få talt med de andre. Og fordi der var mange børnefamilier, kom det også hurtigt til at handle om andet end alle de bom, man havde lavet ude i skoven,” fortæller han.

Det sociale er noget, der binder og fastholder. Det ved de i OK Snab, og derfor lægges der rigtig meget vægt på det aspekt. Netop fællesspisningerne, som Johnny nævner, plejer at være et stort tilløbsstykke. På en god dag er der over 50 til spisning – et ret imponerende fremmøde i en klub med 150 medlemmer.

 

O-ven tager imod

Hvert forår kører OK Snab et målrettet introduktionsforløb. Der er tale om en basisintroduktion ud fra devisen om, at jo hurtigere man får opbygget en grundlæggende viden om orientering, jo sværere bliver det at give slip på det igen. Både til voksne og børn står der dedikerede trænere klar til at tage imod nye.

Som noget nyt introducerer klubben nu også begrebet ”o-ven”. En o-ven er en slags mentor, der på opsøgende vis kommer og spørger, om man kan hjælpe en i gang. Det er sat i system, hvem der tager sig af hvem.

Johnny Skovsgaard er overbevist om, at den gode modtagelse han fik, dengang han begyndte, er en af grundene til, at han den dag i dag stadig er medlem af klubben:

”Orienteringsløb er jo et langt stykke hen ad vejen en individuel sport, så det sværeste er at få et socialt netværk i klubben. Det er vigtigt, at man som nyt medlem føler sig set og mødt af de etablerede medlemmer. Ikke bare første gang, men også de efterfølgende gange man kommer til træning. Selvom vi alle kommer for at løbe orientering, så er det sjovt nok alle udenomstingene, der gør, om man føler sig velkommen eller ej.”

I dag er han selv blevet en af dem, der griber fat i nye medlemmer og snakker med dem:

”Jeg plejer at spørge til, hvordan de vil tage forskellige poster. Og så er det altid en god indgangsvinkel at snakke med dem om banen efter et løb.”

100 gode råd til kommunikationsarbejdet i orienteringsklubben

Dansk Orienterings-Forbunds (DOF) udviklingskonsulenter har mødt en stor efterspørgsel efter at få inspiration til kommunikationsarbejdet i de danske orienteringsklubber. I ét dokument har vi samlet 100 punkter, som klubberne frit kan lade sig inspirere af i kommunikationen såvel internt som eksternt:

Hent dokumentet her: http://old.findveji.dk/uploads/100-raad-til-kommunikationsarbejdet.pdf

De 100 punkter dækker i alt 10 overordnede kategorier:

 • KOMMUNIKATION GENERELT
 • ORGANISERING AF KOMMUNIKATION I KLUBBEN
 • PRESSEARBEJDE
 • MARKEDSFØRING OG TRYKTE MATERIALER
 • INTERN KOMMUNIKATION
 • FORENINGSADMINISTRATION VIA NETTET
 • HJEMMESIDEN
 • SOCIALE MEDIER
 • VIDEOPRODUKTION (TIL NETTET)
 • MOBILEN

Derudover er der et supplerende punkt, der hedder ”LÆS MERE”.

Oplæg fra DOF’s kommunikationskursus 2012

Dansk Orienterings-Forbund afholdt i januar 2012 et kommunikationskursus for danske orienteringsklubber. Find de spændende oplæg her:

Pressearbejde i klubben: Nyhedskriterier og gode cases. Oplæg ved Lars Hestbech, kommunikationskonsulent i Danmarks Idræts-Forbund. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/PR-LarsHestbech.pdf

Kommunikation i OK Roskilde – et prioriteret område med særskilt udvalg. Oplæg ved Hanne Møller Jensen, formand for kommunikationsudvalget i OK Roskilde. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/KommunikationOKR-HanneMJensen.pdf

Hjemmesiden – fra strategi til udvikling. Case med OK Pans nye hjemmeside (opbygget med cms-systemet Joomla). Oplæg ved Henrik Leth Jørgensen, webansvarlig i OK Pan. Hent som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/OKPanhjemmesideHenrikLeth.pdf

Video på nettet i praksis. Optagelse, redigering og formidling. Oplæg ved Keld Hedal, rutineret videoamatør. Hent oplæg som pdf: http://old.findveji.dk/uploads/Video-KeldHedal.pdf

Seks oplæg fra udviklingskonsulent Martin Hedal:
Hvad er god kommunikation? Hvorfor er det vigtigt at prioritere kommunikation i klubben?
Intern kommunikation: Mange kommunikationskanaler!
Gode råd om hjemmesiden: Brugervenlighed, design, tekst, fotos, CMS-systemer mv.
Nye muligheder: Mobilen og levende billeder vinder frem.
Markedsføring og synlighed – case med ’Find vej i Danmark’-dagen.
Sociale og organisatoriske webmedier. Introduktion til gratis værktøjer og betalingsværktøjer.
Hent den samlede præsentation af de seks oplæg som pdf her: http://old.findveji.dk/uploads/Kommunikationskursus-MartinHedal.pdf

Fra ‘Find vej i Anneberg’ til orienteringsløber i Holbæk OK

Brian Bech fra Holbæk OK blev opmærksom på orientering gennem ‘Find vej i Danmark’ – læs her den spændende fortælling om hans vej fra ‘Find vej i Anneberg’ til Holbæk OK:

Jeg er en inkarneret løber, 44 år, og har altid elsked at løbe i naturen. Ad den vej har jeg ofte løbet på diverse hjertestier, især Grønnehave skoven ved Nykøbing Sjælland.

Efter et løb en dag tænkte at jeg ville søge på om der måske var en længere hjertesti på den nærliggende Anneberg skov. Så jeg søgte på Anneberg skov på nettet.

Under denne søgning kom der noget der hed: find vej i…….. og herunder var der så Anneberg skov og Eriksholm skov. Det valgte jeg at læse lidt om. Det var en beskrivelse af nogle faste orienterings poster i de 2 skove og man kunne printe ruter og vejledninger ud og ad den vej selv prøve kræfter med orienteringsløb.

Jeg valgte at printe alle ruter ud, så havde jeg dem jo.

3 dage efter var jeg besluttet på at prøve, jeg havde valgt en begynder rute 3,5 km. jeg kunne jo altid løbe en alm. trænings rute bagefter.

Post 1 og 2 gik rigtigt godt, men pludselig stod jeg ved post 5. Jeg var simpelthen løbet forbi 3 og 4. Tilbage og finde dem også, og så afsted igen i rigtig retning.

Jeg havde brugt endomondo til at trække mig selv, efter endt løb havde jeg løbet 5,1 km og brugt 35 min. Jeg var sikker på at der var noget galt i rute beskrivelsen, den sagde jo 3,5 km.

Jeg syntes dog at det havde været sjovt så jeg tænkte om der mon var en orienterings klub i Holbæk. Det var der og Holbæk Orienterings Klub blev kontaktet. Vi aftalte et møde og om ca. 7 dage skulle jeg med dem ud og prøve orientering. Jeg havde dog fået blod på tanden og valgte at prøve en mellemsvær, bare så man var lidt forberedt.

Den valgte rute sagde 5,1 km. Jeg havde en time inden jeg skulle på job (lige ved siden af) 50 minutter efter start  løb jeg mod bilen, 3 poster “manglede” tiden var gået og endomondo sagde 8,3 km. Og jeg var flad. Det var på tide at få hjælp fra Holbæk Orienterings klub.

Da dagen kom og jeg skulle mødes med Bjark fra Holbæk Orienterings Klub, til noget der hed Roskilde 3 dages, var det med en forventning om at møde 20-30 mennesker i en skov nær Osted. Der var godt nok mange biler, men hva’…

Jeg må have lignet et kæmpe spørgsmålstegn da jeg gik ind i skoven, jeg tror at jeg mødte  omkring 60-70 mennesker og der kom hele tiden flere.

Bjark gav mig en kort instruktion, grinede med på min historie om løbet i Anneberg skoven, og hjalp mig med forståelse af hvordan et kompas virker. Og så skulle der løbes…..

Hold da op, kortet var i farver, Bjark beskrev de forskellige betydninger af symbolerne på kortet. Og jo, det gjorde det hele lidt mere forståeligt, jeg løb og fortalte hvorfor jeg valgte den rute jeg valgte og Bjark nikkede og vejledte med hvilke hjælpemiddler skoven gav mig  “-se åen, stor sten, sten sætning osv.” Pludselig sagde Bjark at alt gik rigtigt godt, men hvad med at vi prøver at løbe på tværs, gennem skoven og så bruge de vejledninger der er i skoven, ud over stierne ? Pludselig løb jeg rigtig orientering………….. og nu blev orientering rigtig sjovt.

Jeg har siden deltaget i alle 3 løb under Roskilde 3 dages, en divisions match, et træningsløb og et klub mesterskab.

Orientering bliver bare mere og mere en sport for mig, jeg kommer stadig i skoven og pludselig løber jeg ikke kun mod uret, men også i samarbejde med med naturen. Jeg træner stadig på fastpost systemet i Anneberg, det går meget bedre nu, og selv ved løb i skoven nær min bopæl prøver jeg at orienterer, ved at have øjnene på de hjælpemiddler naturen har givet.

 

Breddeudvalgets idékonkurrence 2009

Dansk Orienterings-Forbunds breddeudvalg udskrev i 2009 en idékonkurrence, som affødte flere spændende idéer. Læs bl.a. om:

 • Markedsføring af Veterankredsmatchen
 • Påskeløb med aktiviteter for børn og unge
 • “Sund idræt i byen” i Horsens
 • Biografreklame om orientering
 • Åbenhed over for andre foreninger og løbsformer
 • Udvidelse af medlemsbegrebet en ‘friløber’
 • Faste poster i skolen (forløberen for ‘Find vej i Skolen’)
 • Applikation med live-resultater ved stævner.

Du finder dokumentet her:

Click to access Idekonkurrencen2009.pdf

City-orientering i København

Lyngby Orienteringsklub arrangerer hvert år CityOrienteringsløb i København. Læs mere på www.city-o.dk.

Flere andre klubber har – bl.a. gennem ‘Find vej i Danmark’ – haft succes med løb i selve byen (bl.a. som fotoorientering).

Sådan kommer Aabenraa Orienteringsklub meget i medierne – bruger bl.a. Kultunaut.dk

I det sønderjyske er Aabenraa Orienteringsklub (Aaig) rigtig gode til at komme i medierne.
Se f.eks. http://www.orientering.dk/sonderborg/Tr_i_Soegaard.pdf og
http://www.tvsyd.dk/artikel/78961:Go-Weekend

Finn Hove fortæller om baggrunden for succesen:
“Det startede for at par år siden hvor jeg kom lidt tættere på bestyrelsesarbejdet og medbragte min erfaring fra spejderbevægelsen og mit virke som virksomhedskonsulent. Den først forudsætning for at få flere medlemmer (”sælge mere”), er at man er kendt og at alle i
byen ved, hvordan man bærer sig ad med at komme i skoven.

Den korte udgave af opskriften er: Vedholdenhed i lang tid + lær journalisterne at kende personligt.
Mere konkret:
Sammen med Sønderborg OK laver vi (jeg) pressemeddelelse med gode fotos (egne, Preben
Schmidts, Ole Thisteds, Torben Utzons), før og efter alle begivenheder. Regel: én
pressemeddelelse om måneden. Resulterede blandt andet i at journalist og fotograf fra Jyske
Vestkysten stillede op, da vi lavede DM Nat i 2009. Gav en helsides featureside.
http://www.kultunaut.dk/ er opdateret med alle træningsløb.
Aabenraa Lokal TV: Jeg kender dem indgående fra mit arbejde i bestyrelsen (”noget for noget”).
TV Glad reflekterede på vores pressemeddeles om introløb, og jeg kender stationslederen personligt
via Aabenraa Lokal TV.
DR Syd: reflekterede på Kultunaut, og jeg har skabt kontakt til journalisten i anden sammenhæng.
TV Syd: reflekterede på Kultunaut.
Anbefaling – få jeres arrangementer med på www.kultunaut.dk

Molboløb i Søllerød

Knapt 700 deltagere var med mindst én gang ud af ti mulige ved Søllerød Orienteringsklubs
Molboløb i vinteren 2010/11. På hjemmesiden www.molboloeb.dk står der bl.a. om de åbne løb:

“Løbene er en form for orienteringsløb, hvor der dystes på paratviden. Ruterne i skoven er tilrettelagt så flest mulig – store som små, øvede som uøvede kan deltage. Alle og enhver er velkomne. Man behøver ikke være medlem af en orienteringsklub for at deltage. I folkemunde kaldes løbet også ‘De 10 søndage i januar’.”

Læs mere på www.molboloeb.dk

Firma-O-Løbet i Ballerup

Anette Bonde fra Ballerup OK fortæller om klubbens pr-tiltag med en tilbagevendende orienteringsevent for virksomheder:

”Det har givet en del nye løbere til sporten i gennem tiden. F.eks. mig. Jeg tror, at der er basis for at andre klubber laver lignende arrangementer i deres nærområder. Søllerød med Molboløbene og Lyngby Ok med City-orienteringsløbet har også fat i den lange ende. Vi tjener ikke noget på det, men det er sjovere end at lave motions-/cykelløb.”

Læs mere her:

http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=4727

Erfaringer og anbefalinger vedr. Familie- og Motionsorientering

I samarbejde med Allerød Orienteringsklub afviklede udviklingskonsulent Gert Nielsen i januar 2011 en række Familie- og
Motionsorienteringsløb i Ravnsholt Skov i Nordsjælland.

På den baggrund er her samlet en række anbefalinger til klubber, der vil i gang med Familie- og Motionsorientering – fx i
forbindelse med Find vej i …-events og efterfølgende rekrutteringsaktiviteter. Læs erfaringerne her:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/erfaringer2011.pdf

Anbefalinger: Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Fem sider med erfaringer fra 11 ‘ATK-klubber’ om rekruttering og fastholdelse. Erfaringerne er indsamlet af udviklingskonsulent Gert Nielsen i 2010:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/anbefalinger.pdf

Pjece til alle nye: Orientering – Lær at finde vej

Alle klubber kan frit erhverve sig et antal eksemplarer af pjecen ‘Orientering – Lær at finde vej’. Det er en introduktionspjece til orientering for nye medlemmer. Pjecen er oplagt at give til nye, der har prøvet orientering en gang eller to.

Bestil hos DOF – eller download pdf-udgaven her:

Click to access LAFV2014_web.pdf