Archive for the ‘Analyser’ Category

Klub SWOT analyse

En SWOT analyse der ser på styrker, svagheder, muligheder og trusler kan være en god måde at se klubben lidt udefra – og på den basis bruge de styrker og muligheder har – samt vælge hvilke af de svagheder klubben har man evt. vil gøre noget ved. Det kan også være en hjælp til at definere “hvem vi er”.

Eksempel på klub SWOT analyse:http://buu.do-f.dk/log/subpages/KlubSWOT.pdf

Værktøjer til klubberne: Frivillighedstjek.dk

Alle orienteringsklubber kan benytte en række gratis værktøjer på sitet www.frivillighedstjek.dk. Det er Danmarks Idræts-Forbund, der sammen med Tuborgfondet stiller værktøjerne til rådighed. På sitet hedder det:

“Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige.”

Værktøjerne er opdelt i overskrifterne:

  • Ledelse og organisering
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Synliggørelse og anerkendelse

Tag bl.a. en frivillighedstest, der tager temperaturen på det frivillige arbejde i klubben.

Idrættens Vidensbank

Idrættens Analyseinstitut samler idrætsrelaterede analyser i en meget omfattende vidensbank:

http://www.idan.dk/vidensbank/

Medlemsundersøgelse 2009

Som arbejdsredskab frem mod vedtagelsen af Dansk Orienterings-Forbunds Vision2015 foretog forbundet i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund i 2009 en medlemsundersøgelse. Læs de interessante resultater her:

http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/medlemsundersoegelse.pdf

Vision2015: Orientering skal være let at GÅ til og gå TIL

Klubberne i Dansk Orienterings-Forbund vedtog på repræsentantskabsmødet i 2010 en Vision2015. Den indeholder ikke mindst budskabet om, at orientering både skal være let at GÅ til og gå TIL.

Den består af et overordnet dokument, der beskriver den samlede vision samt skemaer for indsatserne under de enkelte delstrategier:

Læs i øvrigt mere om arbejdet bag visionen på: http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/

Og læs Hvidbogen, som også var et resultat af det strategiske udviklingsarbejde: http://www.do-f.dk/forbund/dok/plan2015/Hvidbog_2-0.pdf

Anbefalinger: Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Fem sider med erfaringer fra 11 ‘ATK-klubber’ om rekruttering og fastholdelse. Erfaringerne er indsamlet af udviklingskonsulent Gert Nielsen i 2010:

http://buu.do-f.dk/log/subpages/anbefalinger.pdf

Trænerkataloget

Dansk Orienterings-Forbunds trænerkatalog med nyttig viden og inspiration til brug i dagligdagen som træner indenfor orienteringsverdenen. Der er bl.a. en række øvelser og analyseskemaer:

http://trainer.do-f.dk/

 

Klub-o-meteret – et udviklingsværktøj til alle klubber

Klub-o-meteret er et udviklingsværktøj, hvor klubbens medlemmer, udvalg eller bestyrelse kan vurdere sig selv på ca. 30 punkter. Det kan eksempelvis bruges som udgangspunkt for en diskussion af fremtidige målsætninger på en klubaften – og gentages år efter år.

Her kan du downloade Klub-o-meteret som pdf- og wordfil:

PDF: http://old.findveji.dk/uploads/Klub-o-meter.pdf

Word: http://old.findveji.dk/uploads/Klub-o-meter.doc

Dansk Orienterings-Forbund tilbyder klubberne at køre en Klub-o-meter-undersøgelse webbaseret – inkl. en “rapport” over resultaterne. Se eksempel her:

https://survey.enalyzer.com/?pid=dec7feg2